Bedre dyrevelfærd og ny foder – støttede projekter

Bedre dyrevelfærd og ny foder dækker projekter, der arbejder med skånsomme produktionsmetoder samt bedre, sundere og mere bæredygtig foderproduktion


I Danmark har vi en stor og intensiv husdyrproduktion, landets størrelse taget i betragtning. Bestanden af kvæg er på 1,5 millioner dyr (Danmarks Statistik 2021), svinebestanden er på 11 millioner (Danmarks Statistik 2023), og husdyrproduktionen i sin helhed spiller en central rolle i fødevaresektorens produktion og økonomi.

Husdyrproduktionen er et af områderne indenfor fødevaresektoren, der efterlader det største aftryk på både klima, miljø og natur. Derfor søger GUDP at fremme en grøn og bæredygtig udvikling ved at støtte husdyrprojekter, som kan bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer og drivhusgasser til det omgivende miljø, som kan bidrage til at fremme dyrevelfærden, eller som kan bidrage til den optimale brug af ressourcerne.

Bedre dyrevelfærd

En række GUDP-projekter fremmer dyrs velfærd i de eksisterende produktionssystemer for eksempel ved at reducere dødeligheden hos patte- og smågrise gennem forebyggelse af diarre. GUDP har støttet en række forskellige metoder heriblandt udvikling af fodermidler med forebyggende effekt og en ny vaccine mod E. coli-diarré hos smågrise.

På kvægsiden har GUDP de senere år haft fokus på at støtte projekter, der fremmer kvægs klovsundhed. Klovlidelser er en af de meste udbredte sygdomme i danske malkekvægbesætninger, hvilket reducerer dyrevelfærden såvel som mælkeudbyttet.

Et godt eksempel er projektet BoviWalk, der ved brug af kunstig intelligens, ville opstille et automatisk system til at overvåge kvægbesætninger og automatisk udpege haltende køer.

Se mere om BoviWalk her

Indenfor grise, kan nævnes projektet SowSo, der vil udvikle og validere et diagnostisk værktøj til tidlig påvisning af PDS (Postpartum dysgalakti syndrome) hos søer. PSD kan oversættes til ”mælkemangel” hos søer, hvilket er en medvirkende årsag til den høje pattegrisedødelighed i Danmark.

Ny foder

GUDP har også fokus på projekter, der udvikler nyt foder eller nye foderproduktionsformer til husdyrproduktionen. Det kan eksempelvis være udvikling af insektbaseret proteinfoder, eller introduktion af nye eller gamle foderkilder, som kan produceres i Danmark og erstatte eller supplere brugen af importeret soja.

Et godt eksempel er projektet FLYBREED, der vil bidrage til udvikling af dansk insektproduktion gennem avlsprogrammer for den sorte soldaterflue. Målet er at effektivisere et supplement til importeret soja og på sigt fremme cirkulær økonomi.

Se mere om FLYBREED her

Bedre foderudnyttelse

GUDP støtter flere projekter, som for eksempel gennem avlsarbejde eller fodring, fremmer kvægs evne til dels at udnytte foderet optimalt, dels at reducere produktionen af klimaskadelig metan i vommen.

Under denne gren kan også nævnes udvikling og demonstration af foderadditiver, som bidrager til at reducere metandannelse i vommen, og dermed til at nedbringe udledningen af klimagasser.

Et godt eksempel er projektet FutureBeefCross, som fremavle kalve, der udleder mindre metan, er mere fodereffektive og smager endnu bedre.

Se mere om FutureBeefCross her

Alternative produktionssystemer

GUDP støtter også alternative produktionssystemer inden for husdyrproduktion, som f.eks. udvikling af skovlandbrug med henholdsvis køer og grise, med effekt på en række GUDP-parametre. 

Et godt eksempel er projektet SKOVGRIS, der samlede forskere, udviklere og praktikere i et netværk for sammen at udvikle produktionssystemer med grise i skoven.

Se mere om SKOVGRIS her

Nyeste eksempler på projekter under temaet