Grøn bioraffinering – støttede projekter

Grøn bioraffinering dækker projekter, der udvikler teknologier, som understøtter eller forbedrer områdets potentiale for at skabe foder og fødevarer


Siden 2013 har GUDP støttet en lang række projekter inden for grøn bioraffinering. Støtten er givet til opbygning af ny viden samt udvikling af teknikker og teknologi til at udvinde protein til foder og fødevarer fra græs, kløver og lucerne.

Grøn bioraffinering har et stort potentiale i forhold til at styrke bæredygtigheden af landbrugsproduktionen i Danmark, godt hjulpet på vej af de over 100 mio. kr., som GUDP siden 2013 har allokeret til området.

Der er mange oplagte fordele ved grøn bioraffinering. Græs, kløver og lucerne trives godt og kan dyrkes i Danmark, og anvendes til klimavenligt foder såvel som fødevarer. Hertil kan sidestrømmene anvendes, hvilket styrker primærproduktionens cirkulære ressourceudnyttelse.

Bæredygtigt lokalt produceret protein

Grøn bioraffinering kan potentielt føre til større selvforsyning med dansk produceret protein, som kan udnyttes af enmavede dyr såsom svin og høns. Dermed kan grøn bioraffinering bidrage til at mindske afhængigheden af importeret soja.

Et godt eksempel er projektet GræsProteinFoder, der udviklede en teknik, som gør raffineret græs til attraktivt proteinfoder for nyudklækkede kyllinger og fravænnede smågrise, der hidtil ikke har kunnet fordøje den type foder.

Se mere om GræsProteinFoder her

Plantebaserede fødevarer

Nogle af GUDP-projekterne udvikler teknologier til at udvinde protein af grøn biomasse, der kan bruges som fødevare til mennesker og dermed blive et klimavenligt, plantebaseret proteintilskud i human ernæring.

Et godt eksempel er projektet Græs4Food, der ville udvinde protein af høj kvalitet til fødevarer fra kløvergræs og lucerne ved hjælp af membran-filtrering.

Se mere om Græs4Food her

Klima- og miljøvenlige dyrkningssystemer

Hvis det bliver rentabelt at erstatte kornmarker med græs og kløver til bioraffinering, bliver det på én gang muligt at øge udbyttet i marken, reducere udvaskningen af kvælstof og forbruget af pesticider samt at binde langt mere kulstof i jorden.

Bedre ressourceudnyttelse

Restprodukterne fra grøn bioraffinering kan f.eks. bruges som kvægfoder, i biogasanlæg eller indgå i forskellige højværdiprodukter og dermed bidrage til bedre ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi.

Nyeste eksempler på projekter under temaet