Projekter, vi har støttet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har støttet grønne udviklingsprojekter i fødevaresektoren siden 2010.

Alle projekter

Se alle de projekter, der har fået projekttilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Klima

Klima dækker projekter, der direkte eller indirekte arbejder med løsninger, som vil nedbringe fødevareerhvervets udledning af metan, lattergas og kuldioxid samt projekter, der omfatter klimatilpasninger

Nye proteiner, ingredienser og fødevarer

Nye proteiner, ingredienser og fødevarer dækker projekter, der arbejder med fremtidens nye fødevarer, herunder plantebaserede proteinkilder

Begrænset miljøpåvirkning

Begrænset miljøpåvirkning dækker projekter, der arbejder med at reducere klimaaftrykket på miljø, vandmiljø, natur og biodiversitet

Human sundhed og ernæring

Human sundhed og fødevaresikkerhed dækker projekter, der arbejder med at gøre vores fødevarer mere sikre eller som fremmer den humane sundhed

Grøn bioraffinering

Grøn bioraffinering dækker projekter, der udvikler teknologier, som understøtter eller forbedrer områdets potentiale for at skabe foder og fødevarer.

Akvakultur og fiskeri

Akvakultur og fiskeri dækker projekter, der arbejder med alt fra dyrkning af tang, over fiskeopdræt i dambrug til det klassiske hav- og kystfiskeri

Cirkulært ressourceforbrug og mindsket madspild

Cirkulært ressourceforbrug og mindsket madspild dækker over projekter, der arbejder med at udnytte sidestrømme fra foder- og fødevareproduktionen bedre, eller som begrænser madspildet

Bedre dyrevelfærd og ny foder

Bedre dyrevelfærd og ny foder dækker projekter, der arbejder med skånsomme produktionsmetoder samt bedre, sundere og mere bæredygtig foderproduktion