Grønt Udviklings- & Demonstrations-program

Åben ansøgningsrunde

Kan du gøre fremtidens fødevaresektor grønnere?

GUDP støtter udvikling og demonstration af viden og teknologier, der kan gøre fremtidens fødevaresektor grønnere. Årets anden ansøgningsrunde, og med den tre nye særpuljer, er åben for ansøgninger. 

Se mere om ansøgningsrunden her

Tilsagn

Frisk sommerindsprøjtning på 113 mio. skal skubbe yderligere til fødevaresektorens grønne omstilling

Hele 16 nye projekter fik i årets første ansøgningsrunde projekttilsagn af GUDP-bestyrelsen, der i denne omgang uddeler 113,5 mio. kr. til grøn omstilling i fødevaresektoren.

Se hvilke projekter, der har fået tilsagn, her

Nyt GUDP-projekt

Et centralt problem står i vejen for flere økologiske jordbær. Det vil et nyt GUDP-projekt ændre på

Andelen af økologiske jordbær ligger langt under det nationale niveau for økologi. Med 5,6 mio. kr. i tilsagn vil et nyt GUDP-projekt introducere tunneldyrkning inden for økologisk jordbæravl: ”Udfordringen er, at tunneller skaber nye problemer” fortæller projektleder Stine Kramer Jacobsen.

Åben ansøgningsrunde

Egner mit projekt sig?

Er du i tvivl om, hvorvidt din projektidé lever op til kriterierne for at modtage tilskud? GUDP giver mulighed for at indsende en one-pager med projektbeskrivelse, der kan give afklaring på, om en idé lever op til GUDP´s tilskudskriterier.

Hent skabelonen til projektbeskrivelse her

Nyheder

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra GUDP

Klima

Klima dækker projekter, der direkte eller indirekte arbejder med løsninger, som vil nedbringe fødevareerhvervets udledning af metan, lattergas og kuldioxid samt projekter, der omfatter klimatilpasninger

Fremtidens nye proteiner, ingredienser og fødevarer

Nye proteiner, ingredienser og fødevarer dækker projekter, der arbejder med fremtidens nye fødevarer, herunder plantebaserede proteinkilder

Begrænset miljøpåvirkning

Begrænset miljøpåvirkning dækker projekter, der arbejder med at reducere klimaaftrykket på miljø, vandmiljø, natur og biodiversitet

Human sundhed og fødevaresikkerhed

Human sundhed og fødevaresikkerhed dækker projekter, der arbejder med at gøre vores fødevarer mere sikre eller som fremmer den humane sundhed

Grøn bioraffinering

Grøn bioraffinering dækker projekter, der udvikler teknologier, som understøtter eller forbedrer områdets potentiale for at skabe foder og fødevarer

Akvakultur og fiskeri

Akvakultur og fiskeri dækker projekter, der arbejder med alt fra dyrkning af tang, over fiskeopdræt i dambrug til det klassiske hav- og kystfiskeri

Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild

Cirkulært ressourceforbrug og mindsket madspild dækker over projekter, der arbejder med at udnytte sidestrømme fra foder- og fødevareproduktionen bedre, eller som begrænser madspildet

Bedre dyrevelfærd og ny foder

Bedre dyrevelfærd og ny foder dækker projekter, der arbejder med skånsomme produktionsmetoder samt bedre, sundere og mere bæredygtig foderproduktion