Grønt Udviklings- & Demonstrations-program

Åben ansøgningsrunde

Kan du gøre fremtidens fødevaresektor grønnere?

GUDP støtter udvikling og demonstration af viden og teknologier, der kan gøre fremtidens fødevaresektor grønnere. Årets anden ansøgningsrunde, og med den tre nye særpuljer, er åben for ansøgninger. 

Se mere om ansøgningsrunden her

Åben ansøgningsrunde

Informationsmøde

Hvis du er interesseret i at høre mere om GUDP, den kommende ansøgningsrunde og de nye særpuljer, samt hvordan du søger projekttilskud, så kan du deltage i et digitalt informationsmøde, der afholdes fredag d. 21. juni 2024.

Tilmeld dig informationsmødet her

Åben ansøgningsrunde

Særpuljer i 2024

GUDP har åbnet årets anden ansøgningsrunde, og dét er sket i samspil med tre spritnye særpuljer med fokus på henholdsvis biosolutions, klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner samt reduktion af madspild.

Se mere om særpuljerne her

Åben ansøgningsrunde

Egner mit projekt sig?

Er du i tvivl om, hvorvidt din projektidé lever op til kriterierne for at modtage tilskud? GUDP giver mulighed for at indsende en one-pager med projektbeskrivelse, der kan give afklaring på, om en idé lever op til GUDP´s tilskudskriterier.

Hent skabelonen til projektbeskrivelse her

Nyheder

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra GUDP

Klima

Klima dækker projekter, der direkte eller indirekte arbejder med løsninger, som vil nedbringe fødevareerhvervets udledning af metan, lattergas og kuldioxid samt projekter, der omfatter klimatilpasninger

Fremtidens nye proteiner, ingredienser og fødevarer

Nye proteiner, ingredienser og fødevarer dækker projekter, der arbejder med fremtidens nye fødevarer, herunder plantebaserede proteinkilder

Begrænset miljøpåvirkning

Begrænset miljøpåvirkning dækker projekter, der arbejder med at reducere klimaaftrykket på miljø, vandmiljø, natur og biodiversitet

Human sundhed og fødevaresikkerhed

Human sundhed og fødevaresikkerhed dækker projekter, der arbejder med at gøre vores fødevarer mere sikre eller som fremmer den humane sundhed

Grøn bioraffinering

Grøn bioraffinering dækker projekter, der udvikler teknologier, som understøtter eller forbedrer områdets potentiale for at skabe foder og fødevarer

Akvakultur og fiskeri

Akvakultur og fiskeri dækker projekter, der arbejder med alt fra dyrkning af tang, over fiskeopdræt i dambrug til det klassiske hav- og kystfiskeri

Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild

Cirkulært ressourceforbrug og mindsket madspild dækker over projekter, der arbejder med at udnytte sidestrømme fra foder- og fødevareproduktionen bedre, eller som begrænser madspildet

Bedre dyrevelfærd og ny foder

Bedre dyrevelfærd og ny foder dækker projekter, der arbejder med skånsomme produktionsmetoder samt bedre, sundere og mere bæredygtig foderproduktion