Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram er et program under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som administreres af Landbrugsstyrelsen.

GUDP støtter udviklingsprojekter inden for hele fødevaresektoren i Danmark på tværs af værdikæden. Målet er at fremme en grøn og samtidig økonomisk bæredygtig udvikling i hele sektoren fra primærproduktionen i landbrug, fiskeri og akvakultur over forarbejdning til afsætningsleddet.

GUDP-projekterne skal bidrage med løsninger på de miljø- og klimaudfordringer, samfundet står over for, på en forretningsorienteret måde, og alle projekter skal have effekter på både grønne og økonomiske parametre. 

Programmet bliver ledet af en ministerudpeget bestyrelse af repræsentanter fra erhvervslivet og administreres af GUDP-sekretariatet i Landbrugsstyrelsen.

GUDP har hvert år to ordinære ansøgningsrunder. Derudover annonceres særlige puljer til for eksempel økologi, klimateknologi eller lignende som særskilte ansøgningsrunder.