Økologiprogrammet Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram

GUDP yder tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning, udvikling og/eller demonstration, via økologiprogrammet Organic RDD.

I samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) yder GUDP tilskud til økologiske projekter, hvor der udføres forskning og udvikling og/eller demonstration.

GUDP indkalder i særskilte ansøgningsrunder ansøgninger til økologiprogrammet Organic RDD. Indkaldelsen sker i samarbejde med ICROFS, som står for særlige informationsmøder om ansøgningsproceduren.

Bestyrelsen for GUDP indhenter, i forbindelse med konkrete økologiske forskningsindsatser, der skal skabe grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter på økologiområdet, indstilling om fokusområder mv. fra bestyrelsen for ICROFS.

Projekterne i Organic RDD skal understøtte forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. De skal både understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed. 

En samlet oversigt over ORDD-projekterne findes på ICROFS´ hjemmeside

ICROFS

Det Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), blev etableret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i juni 2008. ICROFS har erstattet og udvidet det tidligere, nationale Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, FØJO.

FØJO blev etableret i 1996 som et "center uden mure", hvor den egentlige forskning udføres af forskningsgrupper på de eksisterende forskningsinstitutioner, og ICROFS har beholdt denne struktur.

ICROFS’ mission er at koordinere, udføre og formidle strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet, som bidrager til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor.