Resultater

Siden 2020 har GUDP udgivet en officiel slutrapport for alle afsluttede projekter. Slutrapporten formidler projektets resultater.

GUDP har fra sin start i 2010 til udgangen af 2023 bevilget sammenlagt 3,2 milliarder kroner til demonstrations- og udviklingsprojekter og dermed bidraget til innovation og bæredygtig grøn udvikling på mange forskellige måder inden for fødevareerhvervene.

Ved udgangen af 2023 havde i alt 646 projekter fået tilsagn om støtte, mens 482 var afsluttet.

Projekterne har selv et stort ansvar for løbende at formidle viden om de produkter, metoder og teknologier, de udvikler med støtte fra GUDP, men fra 2020 har sekretariatet taget initiativ til at supplere formidlingen med en officiel, offentligt tilgængelig slutrapport.

Alle offentlige slutrapporter bliver nu lagt i Grøn Projektbank, der fungerer som database for alle projekter under GUDP, Innovationsfonden og GUDP´s søsterprogrammer Miljøteknologisk Udviklings- & Demonstrationsprogram (MUDP) og Energiteknologisk udviklings- & Demonstrationsprogram (EUDP).

I Grøn Projektbank finder man samtlige forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for miljø-, fødevare-, bioressource- og klimaområdet, som de fire programmer har støttet.

Projektbanken og de nye offentlige slutrapporter skal bidrage til større åbenhed og videndeling om de offentligt støttede projekter. Samtidig kan kommende ansøgere bedre orientere sig om den nyeste viden inden for forskellige områder og finde samarbejdspartnere til nye projekter.

Find slutrapporter i Grøn Projektbank