Internationalt fokus

GUDP deltager i en række samarbejder mellem europæiske bevillingsmyndigheder om bl.a. indkaldelse af ansøgninger til transnationale projekter.

GUDP finansierer dansk deltagelse i en række ERA-Net. Et ERA-Net er et internationalt program, der støtter forsknings- og innovationsprojekter på tværs af grænser inden for udvalgte områder – som for eksempel landbrugs- og fødevareområdet.

ERA-NET har til formål at fremme koordineringen af nationale og regionale forsknings- og innovationsaktiviteter ved hjælp af netværksdannelse blandt nationale bevillingshavere i Europa og fælles opslag med national medfinansiering fra forskellige lande.

Typisk har ERA-Nettene foretaget kortlægninger af forskningen i Europa, identificeret forskningsbehov/gaps og med dette som udgangspunkt udarbejdet strategier, foresights, fælles opslag og andre fælles aktiviteter som f.eks. forskerudveksling, uddannelse, udnyttelse af infrastruktur, data mm.

Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje. Nogle ERA-NET har deltagende partnere uden for EU.

Ansøgningsproces og ansøgningsmateriale varierer fra opslag til opslag og bliver annonceret på GUDP´s hjemmeside.