Mød os

GUDP afholder forskellige arrangementer og informationsmøder, hvor du kan møde programmets bestyrelse og sekretariat.

Du kan bl.a. møde GUDP ved vores faste informationsmøder, der afholdes i forbindelse med GUDP´s ordinære ansøgningsrunder, ved konferencer eller deltagelse i messer og folkemøder.

Med andre ord kan du møde repræsentanter fra GUDP i mange forskellige sammenhænge.

Næste gang du kan møde os

Madens Folkemøde 2024

GUDP deltager på Madens Folkemøde 2024 den 31. maj på Engestofte Gods, Lolland.

Her vil du kunne opleve forskellige GUDP-projekter, der er inviteret med på Madens Folkemøde for at fremvise projekt og produkt.

Du vil også kunne møde bestyrelsen og sekretariat, og få en snak om, hvorvidt din projektidé passer ind i rammen af GUDP.

GUDP arrangerer også to spændende sceneevents, hvor du som publikum vil blive inddraget i debatten med dine synspunkter.

Se mere om Madens Folkemøde 2024

Informationsmøde om ansøgningsrunde 2-2024

Hvis du er interesseret i at høre mere om GUDP, den kommende ansøgningsrunde og de tre nye særpuljer, samt hvordan du søger projekttilskud, så kan du deltage i et digitalt informationsmøde, der afholdes fredag d. 21. juni 2024.

Tilmeld dig informationsmødet her

Klimafolkemødet 2024

I samarbejde med EUDP og MUDP deltager GUDP på Klimafolkemødet 2024 i Middelfart.

Se mere om Klimafolkemødet 2024

Få mere information om GUDP

I forbindelse med åbning af nye ansøgningsrunder inviterer GUDP alle interesserede til informationsmøder. På disse møder vil GUDP-sekretariatet gennemgå det ansøgningsmateriale, der skal anvendes, hvis man ønsker at søge projekttilskud hos GUDP.

Samtidig vil der typisk være præsentationer ved projektledere, der er kommet succesfuldt igennem en ansøgningsrunde, og derfor kan give råd og sparring til, hvordan man kan tilgå ansøgningsmaterialet.

Informationsmøderne afholdes digitalt. GUDP-sekretariatet tilstræber at der altid vil blive gjort en optagelse af informationsmødet tilgængelig på GUDP´s hjemmeside, ligesom præsentationsmaterialet også offentliggøres efter informationsmødet. Er du forhindret i at deltage, kan du derfor altid se eller gense pointerne fra informationsmøderne.

GUDP-sekretariatet anbefaler alle førstegangsansøgere at deltage informationsmøderne, da møderne giver et godt grundlag for at komme i gang med en ansøgning til GUDP. Samtidig er der typisk ændringer til ansøgningsmaterialet fra runde til runde, hvorfor det også er aktuelt for tidligere ansøgere at deltage i møderne.

I forbindelse med ansøgningsrunden GUDP-finansierede økologiprogram Organic RDD holdes to informationsmøder, hvor deltagerne kan få vejledning i at udarbejde ansøgninger, der lever op til kravene.

På møderne er der mulighed for at netværke med andre potentielle ansøgere og få sparring på sin konkrete projektidé. Individuel sparring kræver dog særlig tilmelding pr. mail. Møderne arrangeres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer), som administrerer ordningen på vegne af GUDP.

Se mere information på IROCFS hjemmeside

GUDP holder typisk en årlig konference for erhvervsfolk, forskere, rådgivere, myndighedspersoner og andre interesserede.

Den seneste konference blev afholdt i 2023 under temaet ”Fremtidens Fødevarer – Innovativ Madkultur”, hvor otte oplægsholdere satte fokus på, hvordan vi kan tilgå fremtidens fødevareproduktion. Med undertitlen ”Innovativ Madkultur” var innovation omdrejningspunktet, da oplægsholderne hver især gav deres input til, hvordan de selv har arbejdet med at udvikle deres led af værdikæden.

Se mere om konferencen i 2023 her

GUDP kommer gerne ud og holder oplæg hos jer, for at fortælle om mulighederne ved at søge om tilskud fra GUDP.

Kontakt sekretariatet for nærmere aftale på gudp@lbst.dk

Hvis du ønsker at blive varslet om GUDP´s næste arrangement, kan du abonnere på vores nyhedsmail.

Du kan abonnere på nyhedsmail her

Senest afholdte informationsmøde

GUDP informationsmøde, januar 2024