Madens Folkemøde 2024

Fredag den 31. maj deltog GUDP på Madens Folkemøde, der afholdtes på Engestofte Gods på Lolland.

GUDP, der står for Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram, giver økonomisk støtte til projekter inden for hele fødevaresektoren i Danmark.

Målet for programmet er at fremme en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling i hele fødevaresektoren – fra primærproduktionen i landbrug, fiskeri og akvakultur over forarbejdning til afsætningsleddet.

På Madens Folkemøde 2024 kunne man møde, se og smage nogle af de bæredygtige fødevareprojekter, der har fået støtte fra GUDP. 

Dilemmaer i den grønne omstilling

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram uddeler hvert år over 200 mio. kr. til projekter, der bidrager til den grønne omstilling af fødevaresektoren.

Men den grønne omstilling kan sno sig ad mange veje, og ofte optræder dilemmaer, hvor ét mål må vige for et andet.

Hvordan forenes behovet for mere produktion på et mindre areal med vores behov til at give mere plads til dyrene?

Skal vi satse på fortsat øget intensivering af produktionen til fordel for klimaet, eller acceptere mindre effektivitet til fordel for natur og biodiversitet?

Med den viden vi har i dag, og en hypotese om 100% grøn strøm, bør man da forsknings- og investeringsmæssigt lægge alle æggene i bakkerne for vertical farming og cellulært landbrug?

Dét var nogle af de spørgsmål, vi stillede os selv, under overskriften:

Hvordan bruger GUDP bedst 200 mio. kr. til bæredygtig udvikling af fødevareerhvervet inden for de fire indsatsområder: 1) klima, 2) miljø- og naturbeskyttelse, 3) dyrevelfærd, 4) fødevaresikkerhed og sundhed?

Moderator: Søren Bisp, SEGES Innovation P/S

Panelister: 

  • Lars Hvidtfeldt, Kirstineberg
  • Svend Brodersen, Gram Slot
  • Helle Borup Friberg, Økologisk Landsforening
  • Lisbeth Henricksen, SEGES Innovation P/S

Grønne projekter kastes for løverne

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram har siden 2010 støttet over 600 grønne projekter, der alle som én bidrager til den grønne omstilling af fødevaresektoren.

På Madens Folkemøde kunne man møde tre af projekterne, da vi i en live-case-udgave af Tv-programmet Løvens Hule kastede projektlederne for løverne, og lod dem pitche deres projektidé, som søgte de projektstøtte hos GUDP-bestyrelsen.

Moderator: Søren Bisp, SEGES Innovation P/S

Panelister:

  • Lars Hvidtfeldt, Kirstineberg
  • Svend Brodersen, Gram Slot
  • Carsten Ahrenfeldt, Økologisk Landsforening
  • Claus Meyer, Meyers

Se mere information