Fremtidens nye proteiner, ingredienser og fødevarer – støttede projekter

Nye proteiner, ingredienser og fødevarer dækker projekter, der arbejder med fremtidens nye fødevarer, herunder plantebaserede proteinkilder

Hestebønner, ærter, quinoa, hamp, østershatte, tang, kløvergræs og lucerne kan i fremtiden blive vigtige proteinkilder for forbrugere, som vil spise mindre animalsk protein og gå over til en mere klimavenlig, plantebaseret kost.

En række GUDP-projekter er allerede i gang med at udvikle nye teknologier og metoder til at producere velsmagende plantebaserede madvarer og fødevareingredienser med højt indhold af protein i god kvalitet, produceret af danske råvarer.

Stadig flere forbrugere efterspørger plantebaserede proteinprodukter som erstatning for kød, mælk og æg. Tendensen er en af de stærkeste forbrugertrends i Danmark og på det globale fødevaremarked. Motivationen er ofte hensyn til klimaet, sundheden eller husdyrenes velfærd.

Nye proteiner til fødevarer

Klimabelastningen og forbruget af energi, areal og vand er langt mindre ved produktion af planteproteiner end ved produktion af animalske proteiner. Derfor støtter GUDP udviklingen af nye, alternative proteinkilder til fødevarer.

Det er eksempelvis gjort gennem projektet TEMPEH, der med stor succes har udviklet en dansk version af det indonesiske tempeh, baseret på danske råvarer.

Se mere om TEMPEH her

Animalske proteinprodukter har generelt et højere indhold og en bedre sammensætning af de livsnødvendige aminosyrer end de vegetabilske. Derfor arbejder en del af GUDPs projekter også med at udvikle nye planteprodukter, som bedre opfylder kroppens behov.

Ingredienser

GUDP støtter udviklingen af nye fødevareingredienser. Et godt eksempel på området er projektet HQProtein, der udvikler højkvalitets proteinpulver af økologiske græsmarker. Proteinpulveret kan indgå som ingrediens i en lang række fødevarer, og projektet sigter indledningsvis på at producere en højprotein is, der gives til indlagte på landets hospitaler.

Se mere om HQProtein her

Nye fødevarer

Nye fødevarer behøver ikke nødvendigvis at være proteinholdige fødevarer. Generelt støtter GUDP udvikling af nye fødevarer, der baseres på sunde, bæredygtige værdikæder eller på udnyttelse eller opgradering af sidestrømme.

Et godt eksempel på et projekt, der udvikler nye fødevarer under GUDP, er projektet VALUEKELP, der vil forbedre forudsætningerne for at dyrke tang ved at udvikle nye, miljøvenlige konserveringsmetoder. Samtidig vil projektet gøre afgrøden til en ny, eftertragtet råvare i Norden med introduktion af tangpesto.

Se mere om VALUEKELP her

Foderprotein

GUDP støtter også udvikling af foderproteiner til husdyr baseret på danskproducerede afgrøder. Formålet er bl.a. at erstatte en del af den importerede soja fra især Sydamerika, som ofte kritiseres for lav grad af bæredygtighed, afskovning af regnskov og tab af biodiversitet.

Nyeste eksempler på projekter under temaet