Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild – støttede projekter

Cirkulært ressourceforbrug og mindsket madspild dækker over projekter, der arbejder med at udnytte sidestrømme fra foder- og fødevareproduktionen bedre, eller som begrænser madspildet

I Danmark kasseres hvert år 900.000 tons madaffald fordelt på primærproduktionen, fødevareindustrien, detailledet, servicesektoren og private husholdninger.

Mængden svarer rundt regnet til den samlede vægt af Eiffeltårnet i Paris, inkl. elevatorer, butikker og restauranter – 90 gange.

Landets størrelse taget i betragtning, er mængden svimlende, men skal også ses i lyset af, at Danmark har en stor fødevareeksport. Ikke desto mindre er behovet for at optimere ressourceforbruget og begrænse madspildet stort.

Grundlæggende arbejder GUDP med to overordnede tilgange til området. Enten ved at optimere udnyttelsen af sidestrømme i forarbejdningsledet, og eksempelvis opgradere sidestrømme fra foder til fødevarer. Eller ved direkte at reducere madspildet ved eksempelvis at optimere produktionsmetoder, der forbedrer fødevarers holdbarhed.

Bedre ressourceudnyttelse

Mange GUDP-projekter i forarbejdningssektoren sigter efter at reducere spildet og dermed forbruget af råvarer. Det kan eksempelvis være projekter, der udvikler nye metoder til at opdage og uskadeliggøre bakterier som salmonella eller campylobacter i kødprodukter, før de når forbrugerne.

Andre GUDP-projekter arbejder med at udnytte oversete ressourcer såsom overrepræsenterede søstjerner eller vandmænd til at fremstille foder og fødevarer.

Et godt eksempel er projektet GrExOmega, der vil udvide søstjernens anvendelsesmuligheder, og samtidig regulere bestanden af den overrepræsenterede art i Limfjorden. Målet for projektet er at producere en fiskeoliekapsel

Se mere om GrExOmega her

Begrænset madspild

Andreas GUDP-projekter sigter efter at reducere madspild ved at optimere processerne i produktionen. Eksempelvis ved at udvikle algoritmer, der kan forudsige produktionsfejl eller generelt optimere produktionen med henblik på at reducere madspild forårsaget af fejl.

Et godt eksempel er projektet OptiClean, der vil optimere håndteringen i grøntsagsvaskeriet og forlænge holdbarheden på rodfrugter. Det vil projektet gøre gennem en kombination af optimeret polering og håndtering i vaskeriet, der skal reducere madspildet fra branche, detailled og forbrugere.

Se mere om OptiClean her

Ressourcevenlig emballering

Endelige støtter GUDP projekter i forarbejdningsledet, der udvikler alternative emballager, som kan genbruges eller komposteres, og som typisk er baseret på eksisterende sidestrømme fra fødevareproduktionen.

Et godt eksempel er projektet BEST, der vil udvikle fremtidens bud på engangsservice baseret på sidestrømme fra fødevareproduktionen

Se mere om BEST her

Nyeste eksempler på projekter under temaet