Skovgrise får eget netværk

2021

Skovlandbrug er en mulig vej til mindre klimabelastende landbrugsproduktion. Forskere, udviklere og praktikere går derfor sammen i nyt netværk om at udvikle produktionssystemer med grise i skoven.

Interessen stiger for skovlandbrug som et middel til at mindske landbrugets klimaaftryk. Derfor støtter GUDP et nyt netværk, der vil afdække, hvordan vi i Danmark kan opnå gevinster for både grisene, naturen og landmændene.

Deler viden til gavn for både landmænd, dyr og miljø

I netværket deltager forskere, økologer og producenter af frilandsgrise, så de sammen kan blive klogere på potentialer og barrierer for skovlandbrug med grise. Flere af deltagerne er også med i andre tiltag for at sikre videndeling og synergi, f.eks. et andet GUDP-støttet projekt om skovlandbrug med kvæg. Netværket vil afholde møder og workshops, der er åbent for alle med de rette kompetencer eller bare med interesse for emnet.

Der er brug for at dele viden, da skovlandbrug ikke er særligt udbredt i Danmark, og kun få har arbejdet med skovlandbrug.

Projektleder Simme Eriksen fra Center for Frilandsdyr står for netværket: ”Vi har sammensat et godt hold, der indsamler viden om praktiske og lovgivningsmæssige barrierer for at bane vejen for et gennemarbejdet koncept til gavn for dyr, producenter, natur og klima.”

Skovlandbrug kan gavne både klima og biodiversitet

Netværket ønsker at kombinere produktion af grise med skovlandbrug, fordi det kan give flere fordele at producere på en mere miljømæssig bæredygtig måde.

I skoven kan træernes rødder fange mere af næringsstofferne fra grisene, så udledningen af kvælstof og fosfor falder, og der bindes mere kulstof:

”Vi håber og forventer, at skovlandbrug med griseproduktion vil lagre kulstof svarende til mere end 10 ton CO2 pr. hektar. Der er et stort potentiale, hvis flere griseproducenter ønsker at integrere skovlandbrug. Hvert år producerer vi i Danmark over 200.000 økologiske frilandsgrise og omkring 100.000 konventionelle frilandsgrise”, forklarer Simme Eriksen.

Samtidig vil netværket undersøge, om skovlandbrug kan øge biodiversitet og give et mere variereret miljø for f.eks. fugle og insekter.

Bedre dyrevelfærd

Netværket har også fokus på at forbedre dyrevelfærd gennem griseproduktion i skovlandbrug. Grisen stammer fra vildsvinet og er oprindeligt et skovdyr:

”Vi forventer klart, at dyrenes velfærd vil stige med det rigtige setup. Når vildsvin og tamsvin bliver sluppet løs, vælger de oftest selv at holde til i skovbryn, så de kan samle føde på de åbne arealer og få skygge imellem træerne”, tilføjer Simme Eriksen.

Netværket er optaget af at finde ud af, hvordan et skovlandbrug virker bedst. For eksempel hvor mange træer skal der være i forhold til antallet af grise, hvilke træsorter og hvordan skal træerne være placeret? Fungerer det bedst med træerne imellem grisene eller udenom?

Fakta

Projekttitel

SKOVGRIS. Skovlandbrug med kommerciel griseproduktion (netværk) 

Projektdeltagere

Center for Frilandsdyr, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Skovskolen, Risbjerg Landbrug v. Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen, Frilandsgriseproducent Nielli Simmelsgaard, Økologisk griseproducent Brian Holm, Økologisk Landsforening 

Projektperiode

Januar 2021 til juni 2022

Bevilget beløb

277.675 kroner