GUDP-projekt indsætter tretrinsraket i kampen mod ukrudt

2024

Med et tilsagn på 3,1 mio. kr. fra GUDP vil projektet TERMOSE bruge kendte teknologier i en hidtil uset kombination i kampen mod ukrudt i fødevareproduktionen.

Behovet for metoder til ukrudtsbekæmpelse i fødevareproduktionen er stort.

Kemiske løsninger til ukrudtsbekæmpelse er indenfor de seneste årtier gradvist tilbagerullet, mens flere samtidig forventes udfaset, af hensyn til miljø og fødevaresikkerhed. 

Heldigvis forskes over en bred kam i nye bekæmpelsesmetoder, hvor kemien afløses af alliancer med naturlige nyttedyr såsom svampe, fysiske metoder osv.

Nu har endnu et projekt tilsluttet sig geledderne, efter GUDP i 2023 gav tilsagn til projektet TERMOSE, som vil undersøge og udvikle potentialet i et nyt termisk bekæmpelseskoncept mod ukrudt på både pløjede og upløjede jorder (markafgrøder, frugtplantager og banelegemer). Desuden undersøges det også, om konceptet kan bruges til vækststandsning af kartofler.

”Der er et rigtig stort marked for metoder, som kan erstatte kemiske herbicider i den konventionelle planteproduktion. I TERMOSE vil vi introducere en ny termisk ukrudtsbekæmpelsesmetode, udviklet af firmaet Weed Fighter, til ukrudtsbekæmpelse” fortæller professor ved Aarhus Universitet, og projektleder for TERMOSE, Bo Melander og fortsætter:

”Konkret vil vi i TERMOSE undersøge og introducere en tretrinskombination af metoder til ukrudtsbekæmpelse i udvalgte planteproduktionssystemer samt til bekæmpelse af ukrudt på banelegemer. To af metoderne er kendt teknologi, mens den tredje er ny. Vi forventer, at kombinationen af de tre metoder vil give en bedre effekt, end metoderne hver for sig.”

Tretrinsraketten

Det banebrydende i TERMOSE er, at metoderne anvendes i tretrinskombination samt at den ene metode – saltet natriumformiat – anvendes til ukrudtsbekæmpelse. Derfor er grundformålet i projektet at undersøge anvendelsespotentialet for kombinationen af en tretrinsraket bestående af dampbehandling, en accelerator og mikrobølger.

”Dampen vil denaturere proteinerne i plantecellerne – det vil sige sprænge cellerne. Derefter indsættes en accelerator, saltet natriumformiat, som skaber en osmotisk effekt, der trækker væsken ud af plantecellerne, så de udtørres. Slutteligt vil mikrobølger sætte svingninger i de tilbageblevne vandmolekyler fra dampningen, og ødelægge det overlevende plantevæv fra de første to behandlinger” fortæller projektleder Bo Melander.

Som indledende øvelse til projektansøgningen har holdet bag TERMOSE allerede påvist bedre bekæmpelseseffekt ved kombination af de tre metoder, sammenlignet med gængse termiske metoder såsom flammebehandling, varmt vand og damp alene.

Det uvisse ved projektet er, hvordan de tre metoder bedst anvendes og doseres i forhold til ukrudtsarter og ukrudtsstørrelse:

”Vi starter derfor projektet op med at tilegne os basal viden om, hvordan konceptet virker på forskellige ukrudtsarter ved at anvende tretrinsmetoden med varierende parametre for at optimere behandlingsintensiteten. Dét skal skabe viden om, hvor meget der skal til for at slå ukrudtet ihjel, da vi helst skal klare os med det absolut nødvendige og så vidt muligt blive fri for spild af ressourcer” fortæller Bo Melander og fortsætter:

”Når vi har tilstrækkelig viden, bringer vi det ud til vores samarbejdspartnere, som afprøver maskinen i de behandlingsintensiteter vi finder frem til”

Afprøves i mange scenarier

Projektet TERMOSE samarbejder med en række partnere, der skal afprøve teknologien under forskellige forhold og med forskellige forudsætninger – alle med det mål at bekæmpe ukrudt.

Først og fremmest skal konceptet afprøves i produktioner med pløjefri dyrkningssystemer, frugtplantager og nyfremspirret ukrudt på pløjet jord.

Endvidere samarbejder TERMOSE også med GUDP-projektet TERMINATOR, der udvikler en mekanisk metode til vækststandsning af kartoffelplanter. Her har projektet, efter de første erfaringer har vist sig, erkendt, at de efterladte kartoffelstubbe kræver supplerende behandling, hvis væksten skal standses helt.

Du kan læse mere om projektet TERMINATOR her

Endelig er Banedanmark med som projektpartner. Her skal metoden afprøves til ukrudtsbekæmpelse på banelegemer, hvor granitstenene tillader relativ høj gennemtrængelighed for kemiske bekæmpelsesmidler, og man derfor har fokus på at finde alternative bekæmpelsesmetoder.

TERMOSE har fået tilsagn på 3,1 mio. kr. fra GUDP og løber frem til udgangen af 2027.

Fakta

Projekttitel

TERMOSE (tidligere HEATWEED)

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Weed Fighter, KMC, Agrovi, Klarskov Frugt og Banedanmark

Projektperiode

Januar 2024 til december 2027

Bevilget beløb

3.170.006 kroner