Kunstig intelligens skal optimere udbytte og dyrevelfærd på danske fiskefarme

2023

Med 2,5 mio. kr. i tilskud vil et nyt projekt under GUDP udvikle en kamerateknologi, der kan monitorere adfærd, sundhed og trivsel i fiskefarme. Det skal sikre bedre dyrevelfærd, større udbytte og sundere økonomi for dansk fiskeopdræt.

Forestil dig, at du fik til opgave at tælle antallet af kvæg på en mark. Herefter at tjekke, om de spiser, eller om nogle ser syge ud. Det lyder relativt ligetil.

Men forestil dig så opgaven, hvis man lod alle køerne gå ind i en stald, slukkede lyset, og kun gennem en lille dør skulle danne sig det samme overblik. Måske billedet forbedres en smule med en håndfuld stikprøver, hvor et par køer får et grundigt eftersyn. Men dit svar vil nok stadig tangere en våd finger i luften. 

Eksemplet er nogenlunde billedet på, hvordan fiskeopdrættere i dag bestemmer bestand, trivsel og sundhedstilstand i en fiskefarm.

I dag monitoreres fiskene nemlig ved manuel inspektion. Det vil sige, at man gennem stikprøver, hvor tilfældige fisk hives op af vandet, generaliserer trivsel og sundhed i bestanden.

Men metoden er upræcis, og den stresser fiskene.

Efter en manuel inspektion kan der nemlig gå flere dage, før den inspicerede fisk igen er kommet sig. Samtidig påvirker den inspicerede fisk sine omgivelser, der stresses af den ændrede adfærd, og begynder at bide andre fisk i halen.

Fiskeopdrættere efterspørger i høj grad bedre teknologi til at overvåge fiskene under vandoverfladen.

Derfor har GUDP givet tilsagn om projekttilskud til projektet FISH VISION, der vil anvende kamerateknologi til at overvåge fiskene, og give fiskeopdrætteren en tiltrængt og værdifuld indsigt i bestanden. Teknologien er langt mere skånsom end den manuelle inspektion, og vil således mindske stressen i fisketanken og derigennem øge velfærden.

Hvad den nye, dybere indsigt i fisketanken har af betydning for fiskeopdrættere, fortæller Fridi Mellemgaard, direktør for Sincere Aquaculture og projektleder for FISH VISION, om her:

”Den primære problemstilling, vi så på markedet, og som vi ønsker at løse med FISH VISION, er, at tilbyde en effektiv måde, hvorpå fiskeavleren kan få indsigt i og monitorere fiskenes adfærd og trivsel ved hjælp af kunstig intelligens. Ved at give fiskeopdrætterne indsigtsfulde data gør vi dem i stand til konsekvent at overvåge vitale målinger, og hermed mulighed for hurtigere reaktioner i tilfælde af stress, suboptimal vækst eller lignende. Den primære fordel ved præcisionsopdræt ligger i løbende forbedringer: Med adgang til detaljerede data kan opdrætterne observere virkningen af deres praksis og træffe velinformerede beslutninger.”

FISH VISION vil med den nye kamerateknologi, der er døbt IntelliFish, levere kontinuerlig og artsspecifik biomasseindsigt, så opdrættere løbende kan optimere produktionen og derigennem mindske fiskedødelighed, producere mere fisk pr. kg foder, og ikke mindst forbedre sundhedstilstanden hos fiskene gennem forebyggelse fremfor behandling.

Fisken på køledisken

Som udgangspunkt har FISH VISION valgt at tage udgangspunkt i opdræt af regnbueørred og sandart. De to arter opdrættes af samarbejdspartneren AquaPri, der kan se frem til en betydelig økonomisk gevinst, hvis FISH VISIONS´s teknologi virker som tilsigtet i praksis.

FISH VISION anslår nemlig følgende økonomiske gevinster for branchen:

  1. En reduceret dødelighed på 25% svarende til tabt indtjening på 7,1 mio. kr. årligt
  2. En effektivisering af fodringen på 2%, svarende til 1.000 tons foder, der vil give en årlig besparelse på 7,3 mio. kr.
  3. En optimering af fiskevæksten med 5%, der vil øge indtjeningen med 22,8 mio. kr. årligt.
     

De økonomiske gevinster vil være en direkte effekt af FISH VISION´s bedre indsigt i fisketanken.

Generelt bedre indblik i sundhedstilstanden vil gøre det langt nemmere at forebygge sygdomme, og dermed at reducere dødeligheden.

Indblikket vil give klarhed om tilvæksten, og bliver dermed et værktøj til at bestemme mængden af foder, der skal tilgå fisketanken. Med andre ord, en effektivisering af fodringen.

Samtidig forventes en effektiviseret fodring at øge tilvæksten, og dermed øge størrelsen på fiskene.

Endelig vil projektets teknologi bidrage til at løfte velfærden i fisketanken. Ved at den manuelle inspektion afløses, vil stressniveauet falde mens stressrelaterede halebid forhåbentlig vil være fortid, om end kraftigt reduceret.

Træning af kunstig intelligens

Før FISH VISION kan tilbyde retvisende data til fiskeopdrætterne, skal der imidlertid indsamles en masse data om fiskenes adfærd. Først og fremmest ved at identificere de rette vilkår for de to fiskearter. Om det fortæller projektleder Fridi Mellemgaard:

”I øjeblikket har vi en prototype kørende, der løbende overvåger fiskenes adfærd døgnet rundt. Vores mål er at identificere nøgleparametre, der kan gavne opdrætteren, såsom forskellige indikatorer for stress hos fisk, vækstrater og sammenhængen mellem disse datapunkter og andre faktorer, der påvirker fiskenes sundhed og velvære.”

Teknologien er ikke helt ukendt territorie, og er allerede, med succes, implementeret i rejefarming, tilpasset de parametre, der er på spil i sektoren. Derfra kommer inspirationen til at overføre principperne til fiskeopdræt.

Foruden samarbejdet med AquaPri, skal virksomheden Plast Solutions bidrage til at kamerateknologien bliver monteret og installeret på en måde, så den virker optimalt uden at forstyrre fiskene.

Visionen for FISH VISION er en fremtid, hvor fiskeopdræt bliver mere bæredygtigt med bedre dyrevelfærd, samtidig med at producenterne står med en økonomisk gevinst. Projektet er søsat i 2023 og løber frem til midten af 2025.

Fakta

Projekttitel

Fish vision - AI-baseret computervision teknologi til kontinuerlig observation af fisketrivsel i fiskefarme

Projektdeltagere

Sincere Aquaculture ApS, Plast Solutions ApS, AquaPri A/S 

Projektperiode

Januar 2023 til juni 2025 

Bevilget beløb

2.631.600 kroner