GUDP-projekt vil redde 5.000 tons mad om året fra at blive kasseret

2022

Alt for meget spiseligt mad kasseres i Danmark, og det belaster både miljø og klima. Nu vil et nyt GUDP-støttet udviklingsprojekt reducere spildet i den danske fødevareindustri. Målet er at redde 5.000 tons mad om året.

Hver eneste dag, hele året rundt, går ca. 675 tons spiseligt mad til spilde i de danske husholdninger. Det matcher godt og vel vægten af 112 fuldvoksne afrikanske hanelefanter.

Men det er kun en del af historien.

Danske husstande står nemlig kun for 30 procent af det samlede madspild i Danmark. Et stort spild stammer fra primærproduktionen, detailledet og hotel- og restaurationsbranchen. Men den største kilde til madspild findes i forarbejdningsledet – fødevareindustrien.

Madspildet fra fødevareindustrien, der ifølge de nyeste tal fra Miljøstyrelsen på årsbasis udgør 385.000 tons, skyldes flere forskellige faktorer. Det stammer både fra frasortering af skæve agurker eller fra ”overdimensionerede” kålhoveder. Der kan ske fejlestimering af afsætningspotentialet for fødevarer med kort holdbarhed, og endelig er fejl i produktionslinjen en hyppig kilde til madspild.

Der er brug for tiltag, der kan medvirke til at nedbringe madspildet fra fødevareindustrien.

Sidstnævnte kilde til madspild, fejl i produktionslinjen, vil et nyt GUDP-støttet udviklingsprojekt forsøge at reducere ved at introducere en teknologi, der i realtid kan forudsige mulige produktionsfejl og informere operatørerne om relevante korrigerende handlinger allerede inden produktet kører videre på produktionslinjen.

REPROS

Udviklingsprojektet ”Reduktion af produktionsspild vha. digitalisering”, eller forkortet REPROS, vil med et tilsagn på ca. 2,3 millioner kroner fra GUDP bekæmpe produktionsspild i fødevareindustrien.

Målet er at reducere madspildet med lige knap 5.000 tons om året. Det synes måske ikke af meget målt op mod de 385.000 tons madspild om året, men det er et vigtigt tiltag i en sektor, hvor der er brug for udvikling af ny viden og teknologi, der kan bidrage til reduktion af madspild.

Selvom fødevareproduktion i de fleste tilfælde er en fuldstændig systematiseret proces, hvor alle delprocesser hver gang tilstræbes at blive udført på nøjagtig samme måde af operatører og maskiner, så oplever fødevareproducenter regelmæssigt, at udefrakommende faktorer fører til produktionsspild.

Udefrakommende faktorer kan eksempelvis være varierende råvarekvalitet, svingende temperaturer mm., der leder til fejl på produktionslinjen.

For når en produktionslinje er fuldstændig systematiseret, så forudsætter det, at inputtet i maskinerne – altså råvarerne – holder en nogenlunde konstant kvalitet, sammensætning, temperatur osv. Sker der for store udsving på råvaren, kan det være årsagsgivende til produktionsfejl.

Det er disse produktionsfejl, som REPROS vil forsøge at afhjælpe ved at diagnosticere potentielle udefrakommende fejlkilder via kunstig intelligens. Projektleder Inger Olesen, der til daglig er sektionsleder på Teknologisk Institut fortæller:

”I mange produktionsvirksomheder er kontrollen af råvarer og mellemprodukter, eksempelvis en dej, manuel. Det vil sige, at operatøren bedømmer dejen ved at bruge sine sanser og ved at trække, mærke, trykke og vride dejen. Det kan man kalde det traditionelle håndværk, og det skal man have stor respekt for. Men det kan f.eks. blive en udfordring, når der kommer knapt så erfarne operatører ind i produktionen i ferieperioder eller ved skiftehold. Den erfaring operatørerne har, ønsker vi at digitalisere.”

Skal testes på tre produktionslinjer

I løbet af efteråret 2022 vil Inger Olesen, i tæt samarbejde med projektets øvrige deltagere, begynde at kortlægge hvilke procesdata, der skal bruges til at udvikle en algoritme, der skal kunne forudsige produktionsfejl. Inger Olesen fortæller:

”Det første skridt bliver, at vi skal koble relevant procesdata – eksempelvis råvarernes tilstand, hvor lang tid en masse røres rundt, hvor mange watt der bruges, hvad luftfugtigheden er osv. – med slutproduktets egenskaber. Her har vi så brug for både gode og dårlige slutprodukter, så vi kan beregne nogle områder, som råvaren skal ligge indenfor. Og hvis råvaren afviger fra normalen, så skal vi kunne forudsige, hvad der skal justeres på maskinerne eller i opskriften, så slutproduktet bliver tilfredsstillende.”

Udviklingen af projektets algoritme udføres i tæt samarbejde med tre fødevareproducenter, hvor procesdata fra tre forskellige produktionslinjer skal indgå i beregningerne. De tre producenter, der indgår i projektet, er henholdsvis Leighton Foods (producerer bl.a. tortilla), Easyfood (producerer bake-off) og Coronet Cake Company (producerer småkager og æbleskiver). Endvidere deltager datavirksomheden Data Intelligence, der bidrager med mange års erfaring i opsamling og kommunikation af procesdata.

Projektets målsætning er at udvikle et så generisk værktøj som muligt, så andre fødevareproducenter, relativt nemt, kan inkorporere værktøjet i produktionen.

Her fortæller projektleder Inger Olesen, at der selvfølgelig altid vil være en del tilpasning på tværs af produktionsvirksomhederne, men hun forventer samtidig, at mange erfaringer i REPROS vil være universelle og dermed kunne finde anvendelse på tværs af virksomhederne.

REPROS er opstartet i maj måned 2021 og løber frem til april 2025.

Fakta

Projekttitel

Reduktion af PROduktionsSpild vha. digitalisering (REPROS) 

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, Leighton Foods, Easyfood, Data Intelligence, Coronet Cake Company

Projektperiode

Maj 2022 til april 2025 

Bevilget beløb

2.346.508 kroner