Kan svampe og bakterier blive fremtidens våben mod plantesygdomme og skadedyr?

2022

Danske gartnerier mangler effektive og veldokumenterede alternativer til syntetiske pesticider. Det vil et nyt GUDP-projekt rette op på ved at udvikle og dokumentere effekten af biopesticider på potteplanter

De danske gartnerier står midt i en brydningstid. Skærpet lovgivning om brugen af syntetiske pesticider, kombineret med en stigende efterspørgsel på pesticidfri produkter, skubber gartnerierne ind i en grøn transformation, hvor forskningen på nogle områder halter bagefter.

Samtidig har sammenslutningen af danske gartnerier, Dansk Gartneri, besluttet helt at udfase syntetiske pesticider i produktionen af potteplanter, men der mangler effektive og veldokumenterede alternativer til de syntetiske pesticider.

Alternativer, som GUDP-projektet OPTIPOTTE nu vil arbejde med.

Med et tilsagn om projekttilskud på over fire millioner kroner vil projektet ”Optimeret anvendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler i potteplanter (OPTIPOTTE)” undersøge nye alternative biopesticider til potteplanter og samtidig demonstrere virkningen af dem.

Om det fortæller projektleder og professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet Per Kudsk:

”Der er mange produkter (biopesticider, red.) på markedet, men vi ved meget lidt om, hvordan vi kan optimere effekten af dem. Mange produkter er udviklet af mindre virksomheder, der ikke har haft kapacitet til at teste produkterne i stor skala. Vi har derfor behov for at finde ud af, hvilke produkter vi har til rådighed, hvilke skadegørere de virker over for, samt om vi kan forbedre virkningen ved f.eks. at kombinere produkterne eller ændre udbringningsmetoden”.

Biopesticiderne, som OPTIPOTTE undersøger, er hovedsageligt allerede godkendt til brug i gartnerierne, så lidt populært sagt er det, det store forkromede overblik, som Per Kudsk, og resten af holdet bag OPTIPOTTE tilstræber at skabe.

Bredt samarbejde

Projektet OPTIPOTTE gennemføres i et tæt samarbejde med HortiAdvice og 5 gartnerier, der har været med til at udfærdige en prioriteret liste med ”presserende problemer” i potteplanteproduktionen.

Samarbejdet går endda videre end det, og bygger også på know-how fra de enkelte væksthuse. Her fortæller Per Kudsk:

”De enkelte gartnerier har en masse viden om virkningen af biopesticider. Det er bare ikke offentligt tilgængelig viden. Den viden vil vi prøve at samle op på og dokumentere i kontrollerede forsøg”.

Efter biopesticiderne er blevet testet i væksthusene ved Institut for Agroøkologi, skal de testes i større skala i et gartneri.

Virkningen af biopesticider kan være afhængig af omgivelserne. Derfor er det nødvendigt at teste produkterne i væksthuse, for at blive klog på, hvordan de skal anvendes i praksis.

”Idéen er derfor, at når vi i vores væksthuse har fundet noget, der ser acceptabelt ud, så skal de tilbage til gartnerierne. De skal så lave demonstrationsforsøg for at finde ud af, hvordan produkterne virker i praksis” fortæller Per Kudsk.

Resultaterne, som OPTIPOTTE frembringer i løbet af projektperioden, vil løbende blive dokumenteret og delt med branchen. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2025.

Fakta

Projekttitel

Optimeret anvendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler i potteplanter (OPTIPOTTE) 

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, HortiAdvice, A/S Knud Jepsen, Gartneriet Pedersen A/S, Rosa Danica A/S, Gartneriet Claus Christensen, Gartneriet PKM 

Projektperiode

Januar 2022 til december 2025

Bevilget beløb

4.358.792 kroner