Dansk raps skal udnyttes bedre

2021

En mere bæredygtig udnyttelse af raps er omdrejningspunktet for et nyt projekt kaldet EnzyRaps. Projektet vil udvinde spiseolie, protein og emulgatoren lysolecithin fra danskdyrket raps ved at tilføje enzymer i processen. Som de første i Danmark vil projektet producere lysolecithin fra danske rapsfrø i stedet for fra importeret soja. Derudover vil projektet øge udbyttet af rapsolie og kvaliteten af protein fra raps og samtidig forbedre smagen med innovative teknologier.

En bedre udnyttelse af raps og produktion af lysolecithin fra rapsfrø vil belaste miljøet mindre og reducere udledningen af CO2 i forhold til en produktion fra importeret soja. Lysolecithin er en effektiv emulgator, som kan anvendes i forskellige fødevareapplikationer for eksempel i margarine:

”Vi forventer at kunne forbedre kvaliteten og anvendelsesmulighederne for raps ved at anvende en enzymbaseret proces. Vi vil øge udbytte af olie fra rapsfrø med mindst 5 procent og samtidig forbedre udbytte og kvalitet af proteinerne fra rapskage. Rapskage kan erstatte sojaskrå og mindske klimabelastningen med 1.350 tons CO2-ækvivalenter. Derudover vil det også være en fordel for klimaet med flere proteiner fra planter i vores måltider i stedet for kød,” forklarer projektleder Eleonora Miquel Becker fra Teknologisk Institut.

Udvikle miljøvenlige og bæredygtige teknologier

Raps er en afgrøde, der har et højt indhold af både olie og protein. Projektet vil udvinde olie, lysolecithin og protein fra danskdyrket raps ved at tilføje enzymer i processen:

”Vi vil finde ud af, hvornår det er bedst at tilføje enzymerne for at få de bedste resultater, og hvad der passer bedst ind i produktionen,” fortæller Eleonora Miquel Becker.

Teknologierne og processen bliver udviklet i et samarbejde mellem virksomheden DLG Food Oil, SiccaDania og Teknologisk Institut.

Bedre smag er en fordel for både forbrugerne, landmændene og producenterne

”Vi forventer en markant forbedring af smag, lugt og holdbarhed af olien efter brugen af enzymer. Det forventer vi vil øge salget af rapsolie med 10 procent. Da raps vil blive en mere eftertragtet afgrøde, vil landmændene kunne få en bedre pris for deres raps,” nævner Eleonora Miquel Becker.

Der er mange muligheder for at anvende raps med en bedre smag i fødevarer. Projektet vil øge viden om at bruge rapsprotein i fødevarer og teste de forbedrede ingredienser i for eksempel müesliprodukter og plantebaserede produkter samt teste lysolecithin og rapsolie i margariner og smørbare fedtstoffer. Til vurdering af anvendelse deltager både Dragsbæk og Funkis Food i projektet. Målet med projektet er at udvikle nye, forbedrede og mere bæredygtige produkter til forbrugerne.

Fakta

Projekttitel

Vandig enzymatisk processering af rapsfrø til øget udbytte af olie, fosfolipider samt proteiner - EnzyRaps

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, DLG Food Oil, SiccaDania, Dragsbæk, Funkis Food

Projektperiode

September 2021 til august 2024 

Bevilget beløb

1.893.324 kroner