Sundere grise og mindre antibiotika med UV-lys

2021

Ultraviolet lys i svinestalde skal begrænse sundhedsskadelige mikroorganismer og sikre sundere grise med behov for mindre antibiotika. Udviklingen af teknologien får støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Landbrugsstyrelsen.

Et nyt projekt, UVIBA, vil øge grisenes velfærd og nedsætte brugen af antibiotika ved at udvikle og afprøve et kombi-lys kaldet Direct Intelligent Light (DILTM). Lyset i DILTM-armaturet består af synligt lys samt en specifik sammensætning af UVA, UVB, og UVC-lysbølger, som kan minimere bakterier og virus i staldmiljøet.

Bedre dyrevelfærd for både små og store grise

Færre bakterier og virus i staldene vil give flere sundere grise. Grisene vil have mindre brug for antibiotika, så risikoen for at udvikle resistens falder:

”Samtidig forventer vi at styrke grisenes immunforsvar, da DILTM vil øge mængden af naturlig vitamin D3 i grisene. Pattegrise mangler typisk D-vitamin og vil fremover kunne få det fra lyskilden og gennem soens mælk. Vores beregninger viser, at dødeligheden blandt pattegrise vil falde 12 procent, mens den hos smågrise og de større svin vil falde henholdsvis 6 og 11 procent over 3 år,” forklarer projektleder Jaap Boes.

Effekten bliver testet og målt

De første forsøg i et laboratorium har vist, at der er et stort potentiale. Forskerne fandt en tydelig reducerende effekt, når de målte, hvor mange bakterier og virus der var tilbage efter brug af UV-lys.

Næste skridt er afprøvning på Aarhus Universitets forsøgsgård i Foulum, hvor der er gode muligheder for at måle effekten og få data. På den måde kan Farmer-Light Holding finjustere antallet af lamper, lysets styrke samt afstanden imellem lamperne og til grisene, når de udvikler og producerer DILTM . I projektet deltager også Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik, som er eksperter i at måle lyskilders effekter og regne på den optimale opsætning og energiniveau.

Til sidst bliver løsningen testet på smågrise og søer med pattegrise på to svinegårde, hvorefter de vil blive demonstreret for interesserede landmænd, dyrlæger mfl. Forsøgene skulle gerne vise, udover et væsentligt lavere strømforbrug, både lavere sygdomsforekomst, mindre medicinforbrug og væsentligt reduceret dødelighed. Københavns Universitet måler antallet af forskellige bakterier og virus på grisenes hud, på inventaret og i luften, mens Aarhus Universitet blandt andet måler mængden af naturlig vitamin D3 i grisene og koordinerer de eksperimentelle studier med grise.

I processen deltager også ACO Funki, som skal give input ud fra deres erfaringer med at bygge og indrette svinestalde:

”Vi glæder os til at udbrede DILTM hos de danske svineproducenter og vurderer, at 10 procent af de største svineproducenter vil tage løsningen i brug, og det svarer til cirka 20 procent af de danske svin,” slutter Jaap Boes.

Fakta

Projekttitel

UVIBA. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt 

Projektdeltagere

Farmer-Light Holding, ACO FUNKI, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet

Projektperiode

Januar 2021 til juni 2024

Bevilget beløb

11.441.948 kroner