Mælk kan pasteuriseres bedre med ultraviolet lys

2021

Et GUDP-støttet projekt vil demonstrere, hvordan man ved hjælp af ultraviolet lys kan pasteurisere mælkeprodukter, og langt mere effektivt slå bakterier i mælken ihjel.

I Danmark producerer vi cirka 5,6 milliarder kilo mælk om året. Det nye projekt UV-Safe Milk vil udvikle en ressourcebesparende teknologi med ultraviolet lys til at erstatte mejeriernes varmepasteurisering.

90 % mindre energi og 60 % mindre vand

Den nye teknologi giver flere fordele for miljøet end den traditionelle pasteurisering og kan køre mere bæredygtigt:

”Ud fra vores analyser kan vi spare 90 % af energien og 60 % af vandet i forhold til den måde, som mejerierne pasteuriserer mælk i dag”, fortæller projektleder Mathias Kræmmergaard Kristensen fra firmaet Lyras, der udvikler teknologien.

Mere enkelt for mejerierne

Ud over at spare energi og vand vil mejerierne opleve en mere enkel proces, når de skal pasteurisere mælken. Mejerierne slipper for at varme mælken op til 70-90 grader for derefter at køle den ned, som de gør i dag, da mælken i stedet kan koldpasteuriseres med ultraviolet lys.

Mejerierne vil også få brug for mindre udstyr, og det betyder mindre affald, når udstyret trænger til at blive udskiftet.

Længere holdbarhed kan give mindre mælkespild

”Vi regner med, at forbrugerne vil opleve, at mælken holder sig længere. Både forbrugerne og detailhandlen vil derfor skulle smide mindre mælk ud, som har passeret sin dato for holdbarhed,” tilføjer Mathias.

Forbrugerne kan også opleve, at mælken smager lidt anderledes, end den plejer. I dag ændrer mælk nemlig smag som en bivirkning af varmebehandling. Varmebehandlingen ødelægger også flere proteiner i mælken, og de vil være mere intakte efter ultraviolet lys. Mælkens smag skulle derfor gerne blive mere naturlig. Projektet har fokus på, at mælken smager godt, så forbrugerne hurtigt vænner sig til en lidt ændret smag.

Sikker mælk efter grundige test

Undersøgelser viser, at teknologien med ultraviolet lys mindsker antallet af bakterier. Den nye teknologi skal give en tilsvarende eller bedre pasteurisering end i dag. Støtten fra GUDP gør det muligt for projektet at gennemføre forsøg og se, om deres beregninger og modeller holder i praksis.

Lyras udvikler udstyret ud fra sin viden og erfaringer med ultraviolet lys og laver forsøg for at optimere lys og flow og gøre maskinerne så effektive som muligt. Der udvikles metoder til at dokumentere fødevaresikkerhed og overvåge pasteuriseringen med ultraviolet lys.

75 procent af mælken på de danske mejerier anvendes til smør og ost. Oste vil kunne laves direkte af mælk behandlet med ultraviolet lys, hvor mejerierne kan overvåge osten og tage målinger undervejs.

Sammen med DTU Food undersøger Lyras antallet af forskellige bakterier og sikrer mælkens kvalitet. Processer for at rengøre anlægget evalueres også. Eksperter fra Inwater laver energimålinger og analyser.

Forsøg udføres først med sensorer og efterfølgende i fuld skala på et mejeri. Resultaterne skal bruges i en ansøgning til Fødevarestyrelsen om at godkende ultraviolet lys som en alternativ pasteuriseringsmetode.

Fakta

Projekttitel

UV-Safe Milk. Sikker UV pasteurisering af mælk

Projektdeltagere

Lyras A/S, DTU Food, Them Andelsmejeri 

Projektperiode

Januar 2021 til december 2023 

Bevilget beløb

6.675.399 kroner