Ny teknologi skal gøre fisk fra dambrug mere velsmagende og mindske vandspild

2021

Spiser du fisk? Så kan du forhåbentlig se frem til mere velsmagende fisk fra de danske landbaserede dambrug. Samtidig forventes produktionen af fiskene at blive bedre for miljøet. Det er ambitionerne for et nyt projekt, der får støtte af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen. Projektet vil med ny teknologi nedbryde de naturligt forekommende stoffer geosmin og MIB, som giver fiskene en bismag af mudder.

Stor efterspørgsel på en løsning hos både producenter og forbrugere

”Bismagen er en af branchens helt store udfordringer og opstår typisk under produktionen i landbaserede anlæg baseret på recirkulationsteknologi, da bakterierne i de biologiske rensningsanlæg udskiller disse naturligt forekommende stoffer til vandet som en del af deres stofskifte. Derfor bliver vi allerede kontaktet af producenter af både fisk og anlæg, som er meget interesserede i at vide mere om projektet,” fortæller projektleder Morten Møller Klausen. Han leder Innovation og Forskning hos virksomheden Ultraaqua, der producerer avancerede UV-baserede vandrensningsløsninger.

Også i udlandet efterspørges løsning på problemet, så projektet vil også kunne bidrage til at fastholde Danmarks førerposition i at levere udstyr til landbaserede dambrug.

Smart kemikaliefri løsning skal mindske vandforbruget og udledningen af kvælstof og fosfor

I dag bruger de landbaserede anlæg masser af rent vand i tanke, hvor de opbevarer fiskene, før de bliver solgt til konsum. Vandet bliver hyppigt udskiftet for at fortynde stofferne geosmin og MIB, så udskillelsen fra fiskene sker hurtigere. Projektdeltagerne vil udvikle en kemikaliefri og UV-baseret avanceret oxidations teknologi til at nedbryde geosmin og MIB i et sekundært loop for at gøre udskillelsen fra fiskene endnu hurtigere:

”Vi vil med vores projekt få fiskene hurtigere igennem tankene, for det koster producenterne penge og er ikke godt for miljøet. Vi forventer at kunne halvere tiden i tankene og spare op imod 27 kubikmeter vand pr. ton produceret fisk,” fremhæver Morten Møller Klausen.

Han nævner flere fordele for miljøet ved den nye løsning: ”Når mindre vand skal pumpes rundt og opvarmes, kan udledningen af CO2 falde med op til 116 kilo CO2-ækvivalenter pr. ton fisk. Når fiskene er kortere tid i tankene, vil de udlede mindre kvælstof og fosfor i vandet. Det svarer til op imod 0,67 kilo kvælstof og 0,036 kilo fosfor pr. ton fisk.”

Løsningen skal være nem at implementere i praksis og så energieffektiv som muligt

”I projektet arbejder vi på at udvikle en ny løsning, der er så energieffektiv som muligt. Vi vil se, hvor godt stofferne kan fjernes i praksis, og hvordan løsningen bedst skal dimensioneres. Samtidig lægger vi vægt på en løsning, der er nem at implementere i praksis i de landbaserede dambrug,” understreger Morten Møller Klausen.

Projektet vil optimere processen og se på, hvordan vandet mest optimalt pumpes rundt i tankene.

Først bliver den nye teknologi testet i laboratoriet af udviklingsingeniører fra Ultraaqua og forskere fra DTU Aqua, som blandt andet undersøger, hvad teknologien betyder for vandkvaliteten og for fiskene. Derefter skaleres løsningen op og testes hos producenten Aquapri, der producerer sandart i deres recirkulerede akvakultur anlæg i Gamst.

Fakta

Projekttitel

UV-baseret avanceret oxidations teknologi til forbedring af vandkvalitet i Recirkuleret Akvakultur (UVOXiRAS)

Projektdeltagere

Ultraaqua A/S, Aquapri, DTU Aqua

Projektperiode

Juli 2021 til juni 2024 

Bevilget beløb

4.253.562 kroner