Fremtidens kaffe to-go-kop er komposterbar og af græs

2021

Projektet SinProPack vil bruge restprodukter fra bioraffinering af græs til at fremstille komposterbar engangsemballage til kaffe to-go og mad på farten.

SinProPack ønsker at eftervise anvendelse af græsfibre fra bioraffineret proteinekstraheret grønbiomasse til fremstilling af bæredygtige, formstøbt emballage. Forbrug af ´mad på farten´ medfører øget forbrug af engangsplast og problemet er støt stigende.

SinProPack vil udvikle, demonstrere, teste og evaluere fiberbaseret emballage til to-go fødevareprodukter via proof-of-concept, pilotproduktion og industriel opskalering. Projektet danner grundlag for et paradigmeskift inden for emballageløsninger ved at introducere og demonstrere mulighederne for anvendelse af grøn biomasse til engangsfødevareemballage og en holdbar bioøkonomisk forretningsmodel.

Grønbiomasse er en let tilgængelig ressource i Danmark og grøn bioraffinering har betydelig interesse i Danmark på grund af de påviste høje biomasseudbytter, miljøeffekter samt potentiel anvendelse af uudnyttet biomasse fra uproduktive lavtliggende områder som enge og andre marginale områder.

Udvikling af formstøbt ’grøn’ emballage til 'to-go' fødevarer valoriserer sidestrømme fra protein-ekstraheret grøn biomasse hermed sikres den dobbelte bundlinje gennem miljømæssig og finansiel ansvarlighed. Udbredelse af den udviklede bæredygtige, 100% bionedbrydelige fiberemballage vil have en stor indvirkning på miljøet. Ved at erstatte 10 ktons plastbaseret engangsemballage med 8 ktons biobaseret, biologisk nedbrydeligt / genanvendelig fiberemballage vil man opnå en CO2- udledningsreduktion på cirka 210 kilotons CO2 årligt.

Fakta

Projekttitel

SinProPack. Grass fiber-based paper for sustainable “to-go” packaging products

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, LEAF Packaging, COOP, Aarhus Universitet 

Projektperiode

Marts 2021 til august 2023 

Bevilget beløb

3.323.044 kroner