Klimakloge gartnere går sammen i nyt netværk

2021

Et nyt netværk skal gøre den danske væksthusbranche mere klimavenlig gennem vidensdeling, og derfor er netværket støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Et nyt netværk kan være med til at gøre produktionen i de danske væksthuse mere bæredygtig og klimavenlig. I Danmark har vi cirka 223 væksthusgartnerier, og et gennemsnitligt væksthusgartneri har et energiforbrug på 5.000 megawatt-timer om året. Gartnerierne er komplekse virksomheder, og der kan sættes ind flere steder i produktionen for at øge bæredygtigheden.

Engagerede deltagere lærer af hinanden

Både store og små virksomheder deltager i netværket for klimaklog og bæredygtig væksthusproduktion, og der er åbent for flere deltagere.

Thomas Skovgaard Lund fra rådgivningsfirmaet HortiAdvice står for netværket:

Det går godt med samarbejdet i netværket, der er en pæn tilslutning og engagerede deltagere. Vi lærer af hinanden i netværket og deler erfaringer om både praksis og teori.”

For eksempel ser deltagerne nye produkter og teknologi i brug:

”I netværket viser vi nye teknologier, og hvordan de virker. Deltagerne følger med i det nye og er nu forankret i et fællesskab, som kan være med til at løfte dem op på et nyt niveau,” tilføjer Thomas.

Grønne tiltag giver mening

Netværket diskuterer, hvorfor klimastyring og andre grønne tiltag giver mening for gartnerne. Energibesparelsen er vigtig for gartnerierne, ligesom det også er vigtigt at producere samme kvalitet for færre ressourcer.

Netværket vil blandt andet drøfte nye teknologier og materialer, som for eksempel robotteknologi, alternative vækstmedier og genanvendelse af plast, og hvordan gartnere på bæredygtig vis omlægger traditionel klimastyring til energioptimeret klimastyring. Netværket drøfter både, hvad der virker, hvorfor et konkret tiltag skulle gøre en forskel, og hvis nogle ikke kan få det til at fungere.

Netværket har fokus på at bringe den nyeste viden i spil og sætte den på spidsen i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Flere klimavenlige og bæredygtige emner vil blive drøftet i netværket som at se på mindre varme, mere effektive vandingssystemer, kompostering, genanvendelse, bioraffinering af planteaffald og flere økologiske og biologiske produkter til at bekæmpe sygdomme og skadedyr:

”Vi forventer, at netværket vil bidrage til en række forsknings- og udviklingsprojekter inden for grøn omstilling,” slutter Thomas.

Der er god synergi imellem det nye netværk og to andre projekter ’Bæredygtighed klimastyring i væksthusgartnerier og ’Future floriculture with less waste, better plant quality, and a high focus on innovative and alternative technologies’, som GUDP har givet støttet til. Du kan læse mere om projekterne Bæredygtig Klimastyring i Væksthusgartnerier og FUTFLOR.

Fakta

Projekttitel

Netværk for klimaklog og bæredygtig Væksthusproduktion

Projektdeltagere

 HortiAdvice, Teknologisk Institut, Gartneriet Ex-Plant, Pindstrup Mosebrug, Senmatic, Alex Andersen, Logistik, Gartneriet Pedersen, Gartneriet Knud Jepsen, Gartneriet PKM, Gartneriet Fashion, Flowers Gartneriet, Gloria Mundi Vertical Farm, Nordic Harvest, Borregaard Bioplant, Floradania, Dansk Gartneri VGS, Dansk Gartneri, Jiffy Group International, Gartneriet Tvillingegården, Schur Pack Denmark

Projektperiode

Januar 2021 til december 2022 

Bevilget beløb

599.903 kroner