Nyt projekt vil booste ærterne og producere klimavenlige plantebaserede fødevarer

2021

Danske ærter kan gøre produktionen af plantebaserede fødevarer mere klimavenlig ved at mindske importen af soja. Projektet KlimÆPro vil øge kvaliteten og tilgængeligheden af ærtesorter og får støtte fra Grønt Demonstrations- og Udviklingsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Flere grønne fordele for miljøet og klimaet

”Støtten fra GUDP betyder alt og gør det muligt at gennemføre vores projekt. Det er spændende, fordi GUDP ligesom os ser på både grøn omstilling og forretningsmuligheder,” fortæller projektleder Mette Damborg Hansen fra landbrugets videns- og innovationshus SEGES.

Plantebaserede fødevarer fra ærter er et oplagt supplement til vores kostindtag og kan skabe et varieret, protein-holdigt og smagfuldt sortiment af plantebaserede fødevarer/produkter, end det vi kender i dag. Derfor vil projektet danne basis for, at flere kan vælge at spise plantebaseret ’made in Denmark’. Ved at bruge danske ærter som ingredienser i stedet for importerede protein-ingredienser som for eksempel soja, kan vi mindske transporten fra udlandet og dermed sænke klimaaftrykket ved det færdige produkt:

”Ærter har den fordel, at de i samspil med bakterier i deres rødder kan optage og omdanne frit kvælstof fra atmosfæren, og derfor er det ikke nødvendigt at gøde jorden med kvælstof. Der kan spares cirka 900 kilo CO2-ækvivalenter pr. hektar ved at dyrke ærter i stedet for vårbyg eller vinterhvede, men det kræver selvfølgelig, at der er et lønsomt marked for ærterne, hvis landmanden skal begynde at dyrke dem i stedet for en anden afgrøde,” forklarer Mette.

Et lavere klimaaftryk er væsentligt for produktionen, og i projektet indsamles der data og beregnes vigtige faktorer for klimapåvirkningen i hele værdikæden fra jord til bord.

Sunde og velsmagende ærtebaserede fødevarer

Forbrugerne skulle gerne opleve flere sunde og velsmagende danske fødevarer baseret på ærter som følge af projektet.

Ærter er proteinrige og fulde af kostfibre. Smagen er i fokus i projektet, hvor fødevarevirksomheden Dragsbæk A/S ser på smagsoplevelsen og mulige anvendelser af ærteprotein i fødevarer. Det sker blandt andet ved at bruge supersmagere, der er trænet i at identificere gode smagsmuligheder.

Smagsneutrale sorter er oplagte at arbejde med i ærtefars, som ikke skal smage af ærter, men hvor de øvrige ingredienser og krydderier skal definere smagen. Mere smagfulde ærtesorter kan bruges til ærtedrik. Netop ærtefars og ærtedrik er valgt som nogle af de første produkter, fordi de kan gøre det nemt for forbrugerne at spise plantebaseret i deres dagligdag.

Fokus på samarbejde i hele værdikæden

”En af projektets styrker er, at vi ser på hele værdikæden, og det er vigtigt for at udvikle fødevarerne og skabe synergi i værdikæden og indfri det store potentiale for flere plantebaserede fødevarer. Når producenter og virksomheder snakker sammen om behov, giver det bedre mulighed for at skabe den ønskede kvalitet,” fremhæver Mette.

Der vil blive udviklet produktspecifikationer for at gøre det nemt at snakke sammen og på den måde få efterspørgsel og udbud til at hænge sammen.

Nordic Seed A/S vil undersøge og udvikle potentialet i forskellige ærtesorter. AU Food vil dyrke udvalgte sorter i lille skala og analyserer ærtesorternes egenskaber og kvalitet før og efter forarbejdning. De bedst egnede sorter dyrker SEGES herefter i større skala ved at inddrage landmænd og finde ud af, hvor i landet og i hvilke jordtyper det er bedst at dyrke de udvalgte ærtesorter. Der vil komme mange test af ærtedyrkning ligesom denne:

I dag bliver der især dyrket ærter til foder i dansk landbrug. Målet er, at landmændene vil kunne finde afsætning for ærter til fødevarer og få en øget indtægt ved at producere ærter til mennesker i stedet for til foder.

Et nyt testcenter vil give fødevarevirksomhederne mulighed for at afprøve nye ærtesorter og sikre den rette kvalitet og egenskaber til deres produkter.

Fakta

Projekttitel

Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter (KlimÆPro)

Projektdeltagere

SEGES, Nordic Seed, AU Food, Cosucra, Dragsbæk A/S, Food Cluster Thy

Projektperiode

November 2021 til oktober 2025 

Bevilget beløb

12.747.072 kroner