Bedre stiklinger får bæredygtigheden til at slå rod i danske gartnerier

2021

Bedre stiklinger kan være vejen til en mere bæredygtig produktion af prydplanter med mindre spild og lavere energiforbrug i hele produktionskæden.

Produktion af prydplanter i væksthus er en af de vigtigste sektorer i Dansk Gartneri, som med en årlig produktionsværdi på 1,9 mia. i 2018 er større end sektor for frugt og bær, og grøntsager på friland tilsammen.

Den danske prydplantesektor opererer i høj grad på det internationale marked, både ved afsætning af færdigvarer, og endnu vigtigere, afsætning af beskyttede sorter som stiklinger/småplanter til hele verden.

Den lange transport af stiklinger er omkostningsfuld og stiller krav til kvalitet. Dårlig stiklingekvalitet viser sig typisk først senere i produktionen som planter der ikke slår rod, eller planter med svagt rodnet og ringe tilvækst. Derfor spildes en stor del af gartneriernes forbrug af ressourcer, på planter der må kasseres.

Der er et stort behov for at finde løsninger, der kan sikre beskyttet planteproduktion i et ekstremt variabelt klima, og underlagt øgede krav til bæredygtighed.

Projektet vil fokusere på at øge kvalitet og samtidigt mindske spild og energiforbrug i hele produktionskæden fra moderplante til stikling, og til færdigvare.

Tiltag i form af klimatilpasset styring af væksthusklimaet samt fremtidssikring af produktionen ved at flytte dele af den indendørs vil blive undersøgt med henblik på at reducere omkostninger til transport og energi. Samtidig vil nye disruptive metoder til optimering af rodning og kvalitet blive testet. Alt i alt et markant løft af gartneriernes bæredygtighed, med både grønt og økonomisk impact.

Fakta

Projekttitel

FUTFLOR. Future floriculture with less waste, better plant quality and a high focus on innovative and alternative technologies

Projektdeltagere

HortiAdvice, Aarhus Universitet, Knud Jepsen, Graff Growing, Thoruplund

Projektperiode

Januar 2021 til december 2023 

Bevilget beløb

3.679.590 kroner