Baner vejen for insekter i foder

2021

EU har netop givet tilladelse til insekter i foder til kyllinger og grise, ligesom det allerede i dag er muligt at fodre fisk med insekter. Et nyt projekt EntoFeed kan være med til at booste produktionen af insekter som en alternativ proteinkilde i dyrefoder. Projektet arbejder på at optimere foderet og foderudnyttelse og øge væksten hos larver af den sorte soldaterflue, også kaldet black soldier fly.

Danmark kan som pioner blive verdensførende

Fluelarver er fulde af protein og fedt og kan blive til mere bæredygtigt og miljøvenligt dyrefoder:

”Vores oplevelse er, at landmændene er klar til at erstatte nuværende fodermidler med mindre klimabelastende fodermidler. Insektet er det nye landbrugsdyr. Et af de vigtigste områder at få klarlagt er næringsstoffer, og her kan vi som pionerer blive verdensførende,” fortæller projektleder Jan Værum Nørgaard fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Han har lige været til europæisk insektkonference, hvor den viden blev efterspurgt.

Produktionen af insekter er i et tidligt stadie, men har stor potentiale, og derfor er det vigtigt at optimere produktionen allerede nu:

”Det er afgørende med projektmidler til så ung en industri, da den ikke selv har mulighed for at finansiere sådanne aktiviteter. Støtten fra GUDP gør, at vi kan arbejde med området, så vi kan få viden til at understøtte branchen,” fremhæver Jan Værum Nørgaard.

Flere fordele ved insekter

Både fjerkræ og grise spiser gerne insekter, når de er tilgængelige, for eksempel er det naturlig adfærd.

I Danmark bruger vi store mængder af importeret soja som foderprotein til svin og fjerkræ, og det er ikke bæredygtigt. Insekter er lokalt producerede proteinkilder, som belaster miljøet mindre:

”På baggrund af forsøg med svin og fjerkræ vil det være muligt at erstatte 10 procent af soja, men det kræver en stor produktion af fluelarver,” forklarer Jan Værum Nørgaard.

Sorte soldaterfluer kan produceres effektivt, fordi de har en hurtig livscyklus. En flue lægger 900 til 1.200 æg ad gangen, og et gram æg bliver til 30.000 larver. Larverne lever i cirka 14 dage, og de sidste 7 døgn øger de deres vægt 40 gange:

”Larverne udnytter foder væsentligt bedre end traditionelle husdyr og kan omsætte rester fra fødevareindustrien, der umiddelbart ikke kan anvendes af andre husdyr,” understreger Jan Værum Nørgaard.

Effektiv og bæredygtig foderudnyttelse

Et øget kendskab til larvernes næringsbehov kan gøre det muligt at bruge flere rester fra fødevareindustrien, for eksempel fra ølproduktion. Producenterne vil få mere ud af deres larveproduktion ved at kombinere forskellige fødevarerester, så de opfylder larvernes behov.

Ved at optimere foderet til larverne og undersøge deres behov for aminosyrer kan man booste insekt-produktionen. Projektet vil bidrage med ny viden om omsætning af næringsstoffer og behov for aminosyrer og på sigt skabe en tabel over behovet for næringsstoffer:

”Vi forventer, at vi kan udlede 20 procent mindre kvælstof ved at optimere indholdet af protein og sammensætningen af aminosyrer i foderet til soldaterfluelarverne. Det svarer til 213 tons kvælstof pr. år,” siger Jan Værum Nørgaard.

God timing og stærke synergier kan udvikle den danske insektbranche

I projektet indgår forsøg på Aarhus Universitet og mange test hos en producent af sorte soldaterfluer EntoMass. EntoMass arbejder også sammen med virksomhederne Hedegaard og Vilomix på projektet for at optimere foderets fysiske egenskaber som for eksempel konsistens og evnen til at binde vand. Det er vigtigt at sammensætte foder, så det fungerer i praksis, da larverne bor i foderet og ikke skal drukne. Resultaterne af deres arbejde skal implementeres hos to andre producenter af sorte soldaterfluer Enorm og Insectum. Her skal de anvendte restprodukter og foderet analyseres og eventuelt justeres ved at ændre i ingredienser og specifikke tilsætninger.

Derudover er det god timing, at projektet kører samtidigt med et andet GUDP-støttet projekt FlyCloud, der udvikler et digitalt værktøj til at samle data fra produktion af soldaterfluelarver. Det kan give stærk viden og gode synergier, da FlyCloud blandet andet indsamler data om foderudnyttelse og undersøger insekternes vækst og stofskifte.

Fakta

Projekttitel

EntoFeed - optimering af foder for øget vækst og foderudnyttelse hos larver af den sorte soldaterflue

Projektdeltagere

Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab, EntoMass Aps, Enorm Biofactory A/S, Insectum Aps, Hedegaard A/S, Vilomix A/S

Projektperiode

Oktober 2021 til september 2024  

Bevilget beløb

3.830.708 kroner