Vækstmåtter til spildevand og sensorstyrede filtre gør dambrug miljøvenlige

2021

I projektet ecoSMART udvikler virksomheden ECO Island biologisk vandrensning og vækstmåtter til spildevand, som kan reducere dambrugenes udledning af næringsstoffer.

ECO Island er en startup, som udvikler, etablerer og implementerer Floating Treatment Wetlands (FTW), der fungere som biologiske vandrensningsfiltre til dambrug. Filtrene reducerer udledningen af næringsstoffer til recipient. Vandrensningsfiltrene består af flydende vækstmåtter tilplantet med hydroponisk voksende planter, der optager næringsstoffer fra vandmediet gennem rodsystemet.

FTWér er et kosteffektivt og bæredygtigt supplement til mekanisk rensning af spildevand fra dambrug i ferskvand. Filtrene gør det muligt for dambrug at øge produktionskapaciteten med op til ti procent inden for de rammer, som kravene til udlenidng af spildevand, opstiller. FTWér genopbygger balancen i de lokale økosystemer.

Akvakultur er en branche i global vækst, alene i DK omsætter ca. 170 dambrug for mere en 1 mia. kr./årligt. Målet er at udvikle og teste "ecoSMART" som er en pakkeløsning af onsite sensorer til in situ monitorering af filtrenes drift, en cloudbaseret software for management af renseeffektivitet, redskaber til løbende værdioptimering samt prototype af podet flyde- og vækstmåtter i genanvendelige og organiske materialer.

Med real time sensor system og software sikres akkumulering af viden til dimensionering af effektive renseløsninger i forskellige miljøer, udbygning af dokumentationsgrundlag for kunder og myndigheder, samt mulighed for at tilbyde driftservice, hvor kunder får notifikationer mv. om behov for vedligehold og justeringer i biomassen hen over vækstsæsonen.

Fakta

Projekttitel

ecoSMART. Udvikling af sensorstyrede ECO Island vandrensningsfiltre og vækstmåtter til spildevand fra dambrug 

Projektdeltagere

ECO Island, Convert 

Projektperiode

Januar 2021 til juni 2023

Bevilget beløb

1.502.325 kroner