Ny teknologi skal gøre det muligt at genanvende plast til fødevareemballage

2021

En stor del af fødevareemballagen i Danmark er af plast, som efter brug går til forbrænding eller genanvendes som plast af lav kvalitet med begrænsede muligheder for anvendelse. Et nyt projekt vil udvikle teknologi, der vil gøre det muligt at genanvende plast til fødevareemballage.

”Støtten fra GUDP gør, at vi kan gå hurtigere i gang og få mere fart på. Samtidig er det en kvalificering af vores idé, at GUDP ser potentialet i den,” fremhæver projektleder Franz Cuculiza, der er forretningsdirektør i Nordens største virksomhed for anvendelse af plast i høj kvalitet Aage Vestergaard Larsen A/S.

Projektets mål er at kunne oparbejde plastaffald til en kvalitet, så det kan godkendes at bruge som fødevareemballage. Det vil i høj grad kunne bidrage til, at Danmark når EU’s mål om at genanvende 55 % af plastemballagerne senest i 2030.

Stor reduktion af CO2

Hvert år smider danske husstande mere end 125.000 tons plast ud. Kun cirka 21 % af den husstandsindsamlede plast bliver genanvendt som oparbejdet plast. Dertil kommer store mængder plast fra industrien ved for eksempel produktionsspild. Ved at genbruge mere af det danske plastaffald kan vi bidrage til at mindske udledningen af CO2:

”Hver gang 1 kilo plastik bliver genanvendt i stedet for at producere ny plastik, kan vi udlede 2,5 kilo CO2-ækvivalenter mindre. Det bliver til store tal, når man summerer det op. Den nye teknologi vil gøre vores virksomhed i stand til at fremstille 4.000 tons genanvendt plast af fødevaregodkendt kvalitet pr. år. Det vil mindske udledningen af CO2 med 10.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år,” fortæller Franz Cuculiza.

Stor efterspørgsel på genanvendt plast

”Vi oplever en stor efterspørgsel fra fødevareindustrien på genanvendt plast til fødevaregodkendt emballage, da detailhandlen og forbrugerne gerne vil have genanvendt plast,” siger Franz Cuculiza.

Der vil være gode muligheder for at bruge den genanvendte plast, og derfor deltager virksomhederne Orkla Foods Danmark, Lakrids By Johan Bülow og Riemann og plastproducenterne J. Krebs & Co. og Hornbæk Plastindustri også i projektet.

Vil bevise at det virker

Aage Vestergaard Larsen vil videreudvikle og opfinde nye teknologier til bedre vask og oprensning, så man ved hjælp af vask, varme og luft kan fjerne lugt og uønskede stoffer. Fødevaregodkendt plast må nemlig ikke indeholde lugt eller uønskede stoffer, og det kan være en udfordring ved genanvendelse. Den udfordring skal teknologien løse, og der vil være mange test undervejs for at leve op til de europæiske krav:

”Vi har lavet laboratorieforsøg med husstandsindsamlet plast og tror på, at vi kan opfylde de kvalitetskrav, som der er til fødevareplast,” understreger Franz Cuculiza.

Der er fokus på at sætte processer op for dokumentation og fuld sporbarhed hele vejen igennem processen frem til et nyt produkt af genanvendt plast. Projektet er derfor tilrettelagt med tre trin. Først vil Aage Vestergaard Larsen behandle og oparbejde industriaffald fra en kendt kilde, derefter blande plast fra to eller flere kendte kilder til et produkt, og til sidst vil virksomheden tage plast fra en ukendt kilde, nemlig husstandsindsamlet plast.

Fakta

Projekttitel

Cirkulær anvendelse af plast til fødevarer - CAPlaF

Projektdeltagere

Aage Vestergaard Larsen A/S, Lakrids By Johan Bülow A/S, Orkla Foods Danmark A/S, Riemann A/S, Hornbæk Plastindustri A/S, J. Krebs & Co. A/S

Projektperiode

Juli 2021 til december 2023   

Bevilget beløb

2.198.219 kroner