Roer skal kunne anvendes som foder til køer hele året og føre til mindre metan

2021

Et nyt projekt vil videreudvikle og demonstrere en teknologi til at ensilere roer, så de kan bruges som kvægfoder året rundt. Det har potentiale til at mindske klima- og miljøaftrykket fra de danske marker og den animalske produktion og bidrage til mere klimavenlig mælk til forbrugerne

Roer tages op fra markerne i oktober og november, og foderværdien bliver mindre i løbet af vinteren, når de opbevares i kule. Nu kan det i højere grad blive muligt at konservere roer ved ensilering, fordi nye roesorter har et større indhold af tørstof. Ensileringen forlænger foderets holdbarhed, uden at foderværdien falder væsentligt.

Grønne effekter både på marken og i stalden

Ensilerede roer er mere klimavenlige end foder baseret på majs og korn. Roer har en længere vækstsæson end for eksempel korn og majs og kan vokse helt frem til, at frosten kommer. Derfor optager roer næringsstoffer som kvælstof fra jorden i længere tid, så roemarker har en lavere kvælstofudvaskning end korn- og majsmarker:

”Støtten fra GUDP giver os mulighed for at undersøge klimapåvirkningen og finde grønnere løsninger. Vores beregninger viser, at hvis de danske køer fodres med 5 kg tørstof af ensilerede roer om dagen i stedet for eksempelvis majsensilage, vil det reducere miljø- og klimaaftrykket på markerne og i staldene med 2,8 millioner kilo kvælstofudvaskning og 110 millioner kilo CO2-ækvivalenter pr. år,” forklarer projektleder Mogens Larsen, som er seniorforsker fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Kan give mindre metan fra køerne

Hvis køer æder ensilerede roer, ser deres udledning af metan ud til at falde:

”Ensilerede roer indeholder betydelige mængder ætanol, og studier tyder på, at ætanol ikke giver anledning til dannelse af metan i koens mave. Hvis roeensilage kan erstatte noget kulhydrat i foderet, vil der komme mindre metan fra koen,” fortæller Mogens Larsen.

Forskere fra Aarhus Universitet vil i projektet måle optagelse og omsætning af ætanol i koen og virkning på produktion af metan.

Finde den bedste metode til at ensilere roer

Projektdeltagere har flere gode idéer til, hvordan roer bedst kan ensileres. Metoden skal prøves af i projektet og vise landmændene fordelene ved roeensilage.

Flere af projektdeltagerne kan understøtte landmændene i denne proces. Rådgivningsvirksomheden Velas udvikler demonstrationspakker og landbrugsrådgivning i projektet, mens firmaet NorFor kan lægge værdierne for ensilerede roer ind i sit værktøj til foderplanlægning, som bruges af kvægrådgivere og mælkeproducenter i Danmark. Derudover deltager frøproducenten KWS Scandinavia, mejeriselskabet ARLA og sukkerproducenten Nordic Sugar også i projektet.

Fakta

Projekttitel

Beet silage for future sustainable dairy production – UNBEETABLE

Projektdeltagere

Aarhus Universitet- Institut for Husdyrvidenskab og Agroøkologi, KWS Scandinavia, Velas, ARLA, Nordic Sugar, NorFor 

Projektperiode

September 2021 til marts 2025 

Bevilget beløb

7.273.004 kroner