Vestjysk gods etablerer landets første gårdanlæg til grøn bioraffinering

2020

GUDP har bevilget 14 mio. kr. til etablering af landets første gårdanlæg til bioraffinering af græs. Projektet skal styrke dansk produktion af planteprotein som alternativ til importeret soja og fremme en miljø- og klimavenlig omlægning af kornmarker til græs.

Et bæredygtigt, dansk produceret alternativ til importeret soja og et stort skridt i retningen mod et mere miljø- og klimavenligt landbrug med færre kornmarker og mere græs. Det er de langsigtede mål bag et nyt GUDP-støttet projekt, TailorGrass, som netop har fået en bevilling på 14 mio. kr. fra den særlige pulje til fremme af grøn bioraffinering.

Projektet skal etablere et prototypeanlæg til bioraffinering af græs på herregården Ausumgaard ved Struer – et stort landbrug under økologisk omlægning. Gårdens nye, decentrale bioraffinaderi skal fungere som demonstrationsanlæg og inspiration for andre landbrug, og investorer, der vil arbejde med bioraffinering.

TailorGrass er et samarbejde mellem Ausumgaard, R&D Engineering & Automation, som står for det tekniske udviklingsarbejde og projektledelsen, og Vestjyllands Andel, som skal forarbejde det raffinerede græs til et håndterbart foderprodukt til svin og markedsføre det. Desuden bidrager SEGES (Landbrug & Fødevarer) med faglig rådgivning.

Konsortium skal udbrede ideen

Målet med TailorGrass er ikke kun at bygge ét gårdanlæg. Projektet skal etablere et konsortium, som planlægger, bygger og servicerer skræddersyede græsproteinanlæg på andre ejendomme, efterhånden som efterspørgslen på græsprotein udvikler sig:

”Vi har en forhåbning om, at anlægget på Ausumgaard bliver første skridt i en udvikling, og at vi i løbet af de tre år, projektet varer, får etableret op til fem græsproteinanlæg. Det afhænger selvfølgelig af, hvor godt det går, men hvis vi får den flyvende start, vi håber på, tror jeg, det er realistisk,” siger TailorGrass´ projektleder Daniel Schou Jensen, R&D Engineering & Automation.

Positiv kombination med biogas

Projektet kan udnytte den fordel, at Ausumgaard har eget biogasanlæg, som i forvejen anvender græs til energiproduktion. I stedet for frisk græs bliver det i fremtiden restprodukter fra bioraffineringen, som skal bruges til biogas. På den måde bliver ressourceudnyttelsen væsentligt forbedret:

”I første omgang vil det være bedst at kombinere bioraffinering af græs med biogasproduktion, så man kan udnytte restproduktet til energiproduktion, sådan som det kommer til at ske på Ausumgaard.  Men på længere sigt vil der være mange andre muligheder. Måske kan presseresten bruges til produktion af bioplast eller helt andre produkter,” forklarer Daniel Schou Jensen.

Stort miljø- og klimapotentiale

Partnerne i projektet TailorGrass forventer, at projektet vil få stor opmærksomhed i landbruget:

”Bioraffinering af græs har et virkelig stort potentiale for landmænd, som vil være med på den grønne bølge,” siger Daniel Schou Jensen.

Når det nye foder bliver sat i produktion og kommer på markedet, bliver det mere rentabelt og dermed attraktivt for både planteavls- og svinebedrifter at omlægge kornmarker til græs, og det er godt for miljø og klima. Det gælder især kløvergræs, som kan dyrkes uden kvælstofgødning og pesticider, og som binder langt mere kulstof i jorden end korn.

”Ved at bruge græs til proteinproduktion kan vi både undgå den store import af soja, opnå miljø- og klimafordele ved at der bliver dyrket langt mere græs og gøre det lettere at omstille planteproduktion til økologi. Samtidig kan det bidrage positivt til landbrugets økonomi. Det er win-win på alle parametre," siger Daniel Schou Jensen.

Fakta

Projekttitel

Tailor-Grass. Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-anlæg

Projektdeltagere

Vestjyllands Andel, Ausumgaard (AU Vindmøller), R&D Engineering & Automation, SEGES (Landbrug & Fødevarer) 

Projektperiode

Januar 2020 til december 2023 

Bevilget beløb

13.987.777 kroner