Styrbare trawlskovle skal skåne havbunden

2020

En ny type styrbare trawlskovle kan gøre fiskeri efter torskefisk og fladfisk mere skånsomt og reducere kutternes forbrug af brændstof.

Fiskeri med bundtrawl forstyrrer livet på havbunden og hvirvler sediment op i vandet. Samtidig kræver det et stort forbrug af brændstof at trække trawlen.

Det er ikke kun selve nettet, som er problemet, men især skovlene, som man bruger til at holde trawlet åbent. De er så tunge, at de kan anrette betydelige skader, når de trækkes over havbunden.

Derfor vil  GUDP-projektet STEER udvikle styrbare trawlskovle, som kan gøre fiskeriet af torskefisk og fladfisk mere skånsomt.

Fordel for miljø og økonomi

De nye trawlskovle vil kunne styres, så de ikke kommer i kontakt med havbunden. Dermed kan man minimere de fysiske skader og samtidig reducere forbruget af brændstof betydeligt.

Brændstofforbruget bliver også mindre, fordi man kan tilpasse trawlets position i forhold placeringen af fiskestimer i vandsøjlen. Det betyder, at man kan følge og fange fisken mere effektivt:

”Vi ved endnu ikke, hvor meget man kan reducere forbruget af brændstof, men det er formentlig omkring 10-20 pct.,” forudser projektleder Barry O´Neill, som er seniorforsker ved DTU Aqua og fortsætter:

”Ideelt set vil de nye, styrbare trawlskovle give både en miljømæssig og en økonomisk gevinst i kraft af det mindre brændstofforbrug. Desuden kommer der formentlig på længere sigt strammere krav til fiskeredskabers skånsomhed, og det vil også være med til at gøre den nye løsning attraktiv for fiskerne."

Nedskalering kræver ny teknologi

Det er Esbjerg-virksomheden MLD, som står for det tekniske udviklingsarbejde i projektet, mens forskere fra DTU Aqua undersøger effekterne af at bruge de styrbare skovle. De vil forsøge at sætte tal på både redskabernes effektivitet, fiskernes økonomiske gevinst og fordelene for miljøet.

MLD har allerede med støtte fra GUDP´s søsterprogram MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – udviklet en prototype af de styrbare trawlskovle til fiskeri af brisling og tobis, men det er nødvendigt at nedskalere udstyret, hvis skovlene skal kunne bruges til de mindre kuttere, der fisker torskefisk og fladfisk:

”Skovlene er udviklet til industrifisk. De bliver fisket fra store fartøjer på over 40 meter, som kan trække et tilsvarende stort trawl og skovle på tolv kvadratmeter. Nu skal det tilpasses et væsentligt mindre trawl. Derfor skal vi nedskalere dem til 3-4 kvadratmeter, og det kræver et helt andet design og et nyt styresystem,"  forklarer Barry O´Neill.

Elektronik frem for hydraulik

De store trawlskovle, som MLD har udviklet, er hydraulisk styret. Det hydrauliske udstyr er imidlertid meget tungt, og derfor skal det nye, mindre styresystem være elektronisk. Det kræver teknologisk udvikling.

I projektet vil MLD derfor udvikle og fremstille en ny prototype, der skal testet på DTU Aquas forskningsskib Havfisken, som størrelsesmæssigt passer til fiskeri af torskefisk.

GUDP har bevilget fire en halvmillion kroner til udviklingsarbejdet.

Fakta

Projekttitel

STEER Steerable trawl doors that reduce bottom contact and improve fuel efficiency 

Projektdeltagere

DTU AQUA, MLD 

Projektperiode

August 2020 til juli 2024 

Bevilget beløb

4.499.986 kroner