GUDP støtter robot-automatisering på fjerkræslagterier

2020

En ny robot, som kan hænge kyllingebryst på kroge, skal sikre bedre hygiejne og mindre kødspild på fjerkræslagterier. Den bliver udviklet på Danpo-slagteriet i Aars med støtte fra GUDP

Efterspørgslen på fersk fjerkræ er stor, men hygiejnen og dermed fødevaresikkerheden er et kritisk punkt, når mennesker håndterer kødet. Hænder, der griber kyllingekød og hænger det på kroge, kan overføre bakterier, og arbejdet med at gøre det er hårdt og nedslidende for slagteriarbejderne.

Derfor vil den svenske koncern Scandi Standard, som bl.a. ejer Danpo, nu udvikle en robot, der kan overtage nogle af de sidste opgaver med håndtering af kød, som stadig foregår manuelt på Danpo kyllingeslagteri i Aars. Det sker i samarbejde med robotvirksomheden Open Robotica og Aalborg Universitet.

Reducerer madspild

Automatisk håndtering af kødet vil kunne halvere spildet fra én til en halv procent, og alene på det danske kyllingeslagteri svarer det til 1,2 ton kyllingekød hver eneste uge. Spildet bliver i øjeblikket udnyttet til dyrefoder.

Den nye robotteknologi vil kunne udbredes til andre kyllingeslagterier, og GUDP støtter udviklingsarbejdet med knap 3,5 mio. kroner. Formålet er at fremme en bedre udnyttelse af ressourcer og mindre spild i fødevareindustrien.

Hårde, kolde jobs forsvinder

Robottens opgave bliver at håndtere bryststykkerne, når kyllingen er grovparteret, og hænge dem på kroge, inden de kører videre gennem fileteringsmaskinen, der skærer kødet fra brystbenet. Robotten kommer til at erstatte 10-12 medarbejdere, som i øjeblikket på skift klarer dén opgave på Danpos slagteri.

Innovationsdirektør Uffe Thrane, Scandi Standard, ser det imidlertid ikke som et stort tab, at netop de arbejdsopgaver bliver automatiseret:

”Det er ikke jobs, man står i kø for, så det er ikke noget tab, at de forsvinder. Tværtimod er det en stor fordel at kunne forebygge nedslidning på jobbet. Et kyllingeslagteri er en våd og kold arbejdsplads, og den arbejdsopgave, robotten overtager, er meget hård og belastende, fordi arbejdet skal forgå så hurtigt. Man skal hænge et kyllingebryst op i sekundet – ca. 3000 stykker i timen, og det bliver til mange tons på kort tid. Det er så hårdt, at man ikke kan klare den opgave ret længe ad gangen, og medarbejderne skal afløses med korte mellemrum,” forklarer Uffe Thrane.

Robotten er mere hygiejnisk

Bedre hygiejne er en anden af de store fordele ved automatiseringen af arbejdet. Når der ikke er mennesker i rummet, hvor kødet bliver hængt på kroge, kan temperaturen sættes ned til omkring nul grader, så eventuelle bakterier får endnu sværere livsvilkår:

”Hvis vi kan automatisere de sidste manuelle opgaver, kan vi begrænse bakterievæksten, både fordi vi kan holde temperaturen lavere, men også fordi man aldrig helt kan undgå, at mennesker tilfører kødet bakterier,” siger Uffe Thrane.

Gevinst for virksomheden

Hvis robotten kommer til at fungere efter hensigten, vil det give Danpo-slagteriet i Aars en gevinst på 5-6 mio. kr. om året i kraft af sparede lønninger og mindre spild.

Koncernen Scandi Standard, som ejer Danpo, omsætter for otte milliarder svenske kroner om året og ejer også slagterivirksomhederne Kronfågel-gruppen i Sverige, Den Stolte Hane i Norge og desuden kyllingeslagterier i både Finland og Irland.

Hver uge slagter Scandi Standard sammenlagt fire millioner kyllinger på sine slagterier, og hvis den nye robotteknologi kommer til at fungere efter hensigten, kan den blive udbredt til hele koncernen.

Fakta

Projekttitel

Robot-automatisering i fjerkræslagteri og – kødforarbejdning TRIN 1

Projektdeltagere

Danpo/Scandi Standard, Open Robotica, Aalborg Universitet

Projektperiode

Januar 2020 til juli 2022

Bevilget beløb

3.498.520 kroner