Nyt netværk vil booste dansk planteprotein

2020

GUDP støtter et nyt netværksprojekt ledet af Dansk Vegetarisk Forening, som vil styrke produktionen af planteprotein og accelerere udviklingen af et plantebaseret fødevareerhverv i Danmark.

Nye produkter baseret på planteprotein vinder frem som alternativ til kød og andre animalske produkter finder i stigende grad vej forbrugernes indkøbskurve både i Danmark og i mange andre lande. Der er tale om en international trend, som bl.a. udspringer af bekymringen over kødets klimabelastning.

GUDP har derfor valgt at støtte et netværksprojekt, som skal fremme det plantebaserede fødevareerhverv i Danmark. Projektet vil facilitere udveksling af ideer og viden mellem en bred vifte af aktører i værdikæden fra primærproduktion til detailhandel, forskere, vidensinstitutioner, organiationer og politikere.

Vil accelerere udviklingen

”Det er nødvendigt at accelerere udviklingen af plantebaserede proteinprodukter i Danmark, hvis vi skal nå målet om 70 pct. reduktion af den danske CO₂-udledning i 2030, og hvis Danmark skal være med i kapløbet om det globale marked for de nye produkter,” siger netværkets projektleder Mette Fisker fra Dansk Vegetarisk Forening, som har taget initiativ til netværksprojektet og fortsætter:

”Udviklingen går meget hurtigt nu. Der er mange organisationer, virksomheder og forskere, som allerede beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer, men der mangler overblik over den viden, der er på området, og der er brug for samarbejde mellem aktørerne. Det vil vi facilitere i netværket."

Kick-off på Christiansborg

Det nye netværksprojekt vil afholde i alt tolv netværksmøder og fire seminarer, som henvender sig til aktører i hele værdikæden fra det primære landbrug, over forarbejdning, detailhandel og grossister til virksomheder inden for food service. Desuden håber netværket at involvere organisationer, myndigheder og politikere.

Arbejdet blev sat i gang ved en stor kick-off-konference på Christiansborg den 24. februar 2020, hvor erhvervsfolk, forskere og politikere diskuterede plantebaseret kost som en af vejene til at reducere udledningen af drivhusgasser. Diskussionen drejede sig bl.a. om, hvordan kosten kan gøre en forskel for klimaet, og hvilke udfordringer, der ligger i omstilling af landbrugsproduktionen og udvikling af nye, plantebaserede produkter.

Stor interesse for at være med

I udgangspunktet var medlemmerne af netværket COOP Analyse, tænketanken Concito, Brancheforeningen for Plantebaserede Fødevarer, Videnscenter for Fødevareudvikling, Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet Tænk, Meyers og Aarstiderne. Men der er allerede kommet flere til:

”Det er gratis at deltage, og netværket er åbent for nye samarbejdspartnere, som vil arbejde for formålet og kan bidrage med relevant viden på området,” forklarer Mette Fisker.

Efter et stort anlagt kick-offmøde på Christiansborg har der allerede meldt sig flere nye medlemmer. Netværket er udvidet med Rådet for Grøn Omstilling, SEGES, De Samvirkende Købmænd, Københavns Universitet, Teknologisk Institut, Hotel- og Restaurationsskolen og en række virksomheder.

Netværksprojektet løber over to år, og der vil blive produceret syv inspirationspapirer og en slutrapport med fokus på konkrete best practices, barrierer og løsninger i forhold til produktion og produktudvikling.

Fakta

Projekttitel

Netværk for fremtidens planteproteiner

Projektdeltagere

Dansk Vegetarisk Forening, Coop Analyse, Plantebranchen, Videnscenter for Fødevareudvikling, Meyers, Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet Tænk, Aarstiderne, Concito

Projektperiode

Januar 2020 til december 2021

Bevilget beløb

1.123.200 kroner