Kulturbanker kan begrænse iltsvind og styrke dansk muslingefiskeri

2020

Blåmuslinger kan redde livet ved at bliver flyttet fra områder med meget iltsvind. Ved at etablere nye kulturbanker, vil projektet KulturMus øge den faldende bestand af blåmuslinger, reducere problemerne med iltsvind og forbedre muslinge-fiskernes økonomi.

Hvert år hiver danske muslingefiskere 50.000 ton blåmuslinger i land til en værdi af 58 millioner kroner, men bestanden skrumper ind, og muslingernes størrelse varierer mere end tidligere.

Derfor vil et nyt GUDP-projekt, KulturMus, forsøge at udvikle en produktionsform med nye menneskeskabte muslingebanker – kulturbanker – som skal være med til at afhjælpe problemerne.

Gavner havmiljøet

Kulturbankerne bliver etableret i Limfjorden i områder med god vandkvalitet. Projektet vil blandt andet indsamle muslingeyngel til de nye banker i områder med meget iltsvind. Det redder ikke alene mange muslinger fra at gå til grunde på grund af iltmangel - det reducerer også iltsvindet i de ramte områder, hvor muslingerne bliver flyttet fra:

”Når en muslingebestand rammes af iltsvind, begynder muslinger så småt at forgå. De rådner på havbunden, og det forværrer iltsvindet yderligere. Derfor er det vigtigt, at vi griber ind og flytter muslingerne til et mere favorabelt område. Både for bestandens skyld, men især for det iltsvindramte områdes skyld,” forklarer KulturMus´ projektleder Jens Kjerulf Petersen, som er professor ved Dansk Skaldyrscenter.

Positive erfaringer fra udlandet

Målet med KulturMus er at sikre bæredygtigt muslingefiskeri i Danmark. Produktionsformen med kulturbanker har givet positive resultater i andre lande, men er ny i Danmark:

”I Danmark har vi ikke haft tradition for kulturbanker, fordi der var rigeligt med vilde bestande af blåmuslinger i vores farvande. Historien er dog en anden i dag, fordi de vilde bestande falder” siger Jens Kjerulf Petersen, professor ved Dansk Skaldyrcenter.

Han forventer, at kulturbankerne vil være en mulig løsning på problemet, fordi det har været tilfældet i flere andre lande og de vil blive undersøgt flere forskellige metoder, ikke kun brug af muslinger fra iltsvindsområder:

”Kulturbanker er ikke en ny produktionsform. Det har man arbejdet med i mange år både i Storbritannien, Holland og Tyskland – og med succes,” konstaterer Jens Kjerulf Petersen.

KulturMus´ forsøg med kulturbanker bliver gennemført i Limfjorden fra starten af januar 2020 til udgangen af 2023. Hvis resultaterne bliver gode, vil produktionsmetoden formentlig kunne udbredes til øvrige landsdele efterfølgende.

Syv millioner fra GUDP

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet i KulturMus med knap syv millioner kroner.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Skaldyrcenter – DTU Aqua, Foreningen MuslingeErhvervet, Centralforeningen for Limfjorden, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation og Aarhus Universitet – Institut for Miljøvidenskab.

Fakta

Projekttitel

KulturMus

Projektdeltagere

Dansk skaldyrcenter, DTU Aqua, Foreningen MuslingeErhvervet, Centralforeningen for Limfjorden, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Projektperiode

Januar 2020 til december 2023

Bevilget beløb

6.989.216 kroner