Højt udbytte og bedre resistens forenes i nye hybridsorter

2020

Rug og roer, som giver højt udbytte trods et lavt forbrug af pesticider, er målet for GUDP-projektet HYBRIMAX. Projektet vil fremavle nye hybridsorter med blandt andet bedre svamperesistens og robusthed over for klimaforandringer.

Hybridafgrøder er kendt for deres høje udbytte, men planteforædlerne fremavler ofte det store udbyttepotentiale på bekostning af andre egenskaber. Det gælder ikke mindst resistens over for svampesygdomme, og derfor er forbruget af sprøjtemidler i hybridafgrøderne generelt højt.

GUDP-projektet HYBRIMAX forsøger at ændre på det forhold, at højt udbytte nødvendigvis hænger sammen med stort pesticidforbrug. HYBRIMAX arbejder på at udvikle nye hybridsorter af rug og sukkerroer, som kan præstere det samme eller måske ligefrem et højere udbytte end de gængse sorter, men med et langt mindre behov for pesticider.

Forventer udfasning af pesticider

”Vores mål er at halvere behovet for svampemidler i de nye hybridsorter af rug og sukkerroer, og vi håber også at kunne reducere forbruget af ukrudtsmidler i sukkeroer med 25 pct. og i rug med 10 pct.,” siger projektleder Louise Holmquist, som er forskningsleder hos forædlingsvirksomheden MariboHilleshög i Landskrona.

”Landmænd vælger typisk hybridsorterne på grund af det høje udbytte og bekymrer sig mindre om, at sorterne har lav resistens. Men hvis vi kan øge udbyttet i svamperesistente hybridsorter, tror jeg, at mange vil være interesserede. Vi ser jo i disse år, at pesticider, man hidtil har brugt for eksempel i sukkerroer, bliver forbudt og forsvinder fra markedet, uden at der kommer nye alternativer til. Derfor kan vi som forædlere ruste os til fremtidens behov ved allerede nu at udvikle sorter, som ikke behøver så meget sprøjtning,"  vurderer hun.

Fokus på både roer og rug

I HYBRIMAX er MariboHilleshög gået sammen med en anden forædlingsvirksomhed, Nordic Seed, og med forskere fra Aarhus Universitet om at udvikle en forædlingsteknik, der gør det muligt at selektere på en ny måde, så man kombinerer højt udbytte med høj resistens mod svampesygdomme, især rust, i hybridsorterne.

MariboHilleshög er specialiseret i sukkerroer, mens Nordic Seed især arbejder med kornforædling. Både sukkerroer og rug bliver angrebet af forskellige svampe, og rustsygdomme er et problem i begge afgrøder:

”Når vi har valgt at fokusere på rustsygdommene, skyldes det, at netop rust er den type svampeangreb, som giver anledning til det største forbrug af fungicider – altså svampemidler – i både sukkerroer og rug i Danmark,” forklarer Louise Holmquist.

Roer skal skygge ukrudt væk

Foruden svamperesistens vil projektet også arbejde med andre egenskaber, som kan reducere behovet for pesticider. Det er rug med kortere strå, som ikke har behov for stråforkortning, og roer, som er bedre til at klare sig i konkurrencen med ukrudt og derfor ikke behøver så store mængder ukrudtsmiddel som de almindelige sorter for at give højt udbytte:

”Vi vil forsøge at udvikle en hybridsort, som spirer tidligere, har store blade og fladere vækst, så bladene hurtigt skygger over jorden mellem rækkerne og dermed kvæler ukrudtet,” forklarer Louise Holmquist.

Desuden spiller klimatilpasning en rolle i forædlingsarbejdet. De nye sorter skal have dyrkningsegenskaber, der gør dem modstandsdygtige over for både tørke og store nedbørsmængder. Derfor vil de blive testet i forskellige lande og over flere år for at udsætte dem for så store klimatiske variationer som muligt.

Projektet løber frem til udgangen af 2023 og modtager 8,7 mio. kr. i støtte fra GUDP.

 

Fakta

Projekttitel

HYBRIMAX Hybrids with minimal pesticide use and maximum yield

Projektdeltagere

MariboHilleshög Aps, Nordic Seed, Aarhus Universitet

Projektperiode

Januar 2020 til december 2023

Bevilget beløb

8.673.512 kroner