Produktion af fluelarver til foder bliver digitaliseret med støtte fra GUDP

2020

Digital styring skal effektivisere produktionen af fluelarver på Enorm Biofactory, så insektmel til foder bliver et konkurrence-dygtigt alternativ til soja og fiskemel. GUDP støtter digitaliseringen med knap syv millioner.

Fluelarver er fulde af værdifuldt protein, som kan blive til bæredygtigt og miljøvenligt dyrefoder. Det er baggrunden for, at den lille vækstvirksomhed Enorm Biofactory uden for landsbyen Flemming ved Horsens satser stort på at gøre produktion af fluelarver til en forretning:

”I Danmark bruger vi kolossale mængder af soja og fiskemel som foderprotein til svin, fisk og fjerkræ, og det er ikke bæredygtigt. Vi bliver nødt til at udvikle nye, lokalt producerede proteinkilder, som ikke belaster miljøet nær så meget,” siger en af virksomhedens syv ejere, Jane Lind Sam.

Enorm Biofactory har derfor gennem to år arbejdet på at udvikle en effektiv metode til at lave proteinfoder af sorte soldaterfluelarver – Black Soldier Flies. Nu er virksomheden klar til at tage næste store skridt mod det kommercielle marked, og for at kunne opskallere produktionen, skal produktionsstyringen digitaliseres. Det skal ske gennem udviklingsprojektet FlyCloud, som netop har fået en bevilling på syv millioner kroner fra GUDP.

Sorte soldaterfluer

Trods det krigeriske navn er soldaterfluerne ganske fredelige. De hverken bider eller stikker og indtager ikke andet end vand i hele deres levetid. Deres larver er derimod nogle grovædere, som kan sætte næsten alt til livs, og de udnytter foderet ekstremt effektivt. Fluelarverne i Flemming lever af restprodukter fra bl.a. kartoffelindustrien, som normalt ender i et biogasanlæg og senere som gødning på markerne:

”Vi kan udnytte mange typer reststrømme fra fødevareindustrien. Det betyder, at vi kan fodre larverne med noget, der har meget lav værdi og oparbejde det til et højværdiprojekt. Derved up-cycler vi værdifulde proteiner og får en rigtig god case på bæredygtig proteinproduktion både økonomisk og miljømæssigt," forklarer Jane Lind Sam, der er projektleder for FlyCloud.

Ekstrem og hurtig vækst

Enorm Biofactory blev grundlagt i 2018 af Jane Lind Sam, hendes far den tidligere svineproducent Carsten Lind Pedersen, og iværksætteren Lasse Hinrichsen. Jane og Lasse var allerede i gang med spiselige insekter i den fælles start up-virksomhed Enorm ApS, hvor de importerede melorme fra Holland og forarbejdede dem til snacks.

Det nye firma Enorm Biofactory er dog gået en anden vej ved at satse på soldaterfluelarverne, der ikke er godkendt til fødevarer, og på markedet for proteinfoder til dyr – i første omgang til dambrugsfisk som erstatning for fiskemel.

Ind til videre er der tale om forsøgsproduktion, som bl.a. er blevet støttet af GUDP´s søsterprogram MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – men målet er allerede i 2021 at tage første spadestik til et egentligt produktionsanlæg. Fabrikken skal være Skandinaviens første fuldskala insektproduktion med kapacitet til at producere 100 tons levende larver om dagen.

Det kæmpe produktivitetsløft er muligt på grund af fluelarvernes enorme vækstpotentiale: En flue lægger 900 til 1200 æg ad gangen. Et gram æg bliver til 30.000 larver. Larverne har en levetid på ca. 14 dage, og de sidste syv døgn øger de deres vægt 40 gange.

Digitalisering er nødvendig

Produktionen på Enorm Biofactory er i hurtig udvikling, men for at kunne tage det afgørende skridt ud på det kommercielle marked og samtidig sikre produktionens bæredygtighed, er det nødvendigt at digitalisere indsamlingen af data og styringen af produktionen, forklarer Jane Lind Sam.

I øjeblikket foregår indsamlingen af data manuelt, og det er uholdbart i længden. Derfor er GUDP-støtten til digitalisering af stor betydning:

”Insektindustrien er så ung og jomfruelig, at der er rigtig meget viden, vi skal have løftet, og vi forventer, at digitaliseringen giver et kæmpe løft i forhold til at optimere produktionen. Vi forbedrer løbende fodring, stalddesign, ventilation og management, men vi er nødt til at få en mere effektiv og systematisk indsamling af data om foderudnyttelse, dødelighed, æglægning og andre faktorer som har betydning for produktionen," siger Jane Lind Sam.

Forskere fra Aarhus Universitet, der er med som partner i projektet FlyCloud, står for den del af projektet, som undersøger insekternes vækst og stofskifte. Derudover deltager en anden lille start up-virksomhed, Consibio, med teknologiudvikling.

Drømmer om ekspansion i udlandet

Digitaliseringen af insektproduktionen og en forestående investering på 250 mio. kr. i det første fuldskala fabriksanlæg kan blive første skridt mod en langt større udbredelse af insektproduktionen i Danmark og måske i udlandet:

”Når vi investerer så meget i udviklingsarbejdet vil det være naturligt at gå efter at opskallere produktionen og bygge flere fabrikker. Det kan både være herhjemme, men vi har drømmer også om at ekspandere i udlandet,” siger Jane Lind Sam.

Fakta

Projekttitel

FlyCloud

Projektdeltagere

Enorm Biofactory, Consibio IVS, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Projektperiode

August 2020 til december 2023

Bevilget beløb

6.806.772 kroner