Miljøvenlig kur mod frygtet fiskedræber på vej

2020

GUDP-projektet BIOKOS er på vej med et miljøvenligt, biologisk middel mod den frygtede parasit fiskedræber, som hærger mange dambrug, og som i dag bekæmpes med store mængder formalin.

En bakterie ved navn Pseudomonas H6 har potentiale til at opnå heltestatus hos dambrugere verden over.

Bakterien producerer et stof, som slår den såkaldte fiskedræber ihjel. Fiskedræber - der også har det svære navn Ichthyophthirius multifiliis - er kendt og frygtet af både dambrugere og akvariefolk. Den er et encellet, snyltende fimredyr, der sætter sig som parasit på huden af ferskvandsfisk og suger blod, så fiskene bliver syge, og mindre fisk dør i løbet af få dage:

”Det her stof, har potentiale til at blive en game-changer for dambruget i Danmark, hvor ørredproduktionen har store problemer med fiskedræber, men også længere nede i Europa, hvor man især har maller og karper, kan det få stor betydning,” siger chefforsker og medejer af virksomheden Sundew, Jørgen Hansen.

Han er projektleder for GUDP-projektet BIOKOS, der skal omsætte forskningsmæssig viden om bakterien Pseudomonas H6 og det stof, den producerer, til praktisk brug. Projektet vil udvikle et pulverprodukt til dambrugerne, som kan slå fiskedræber ihjel uden at belaste miljø eller arbejdsmiljøet for dambrugenes medarbejdere.

Kan erstatte 400.000 liter formalin

Der er i høj grad brug for det nye produkt, for der er alvorlig mangel på effektive midler mod den forhadte snylter, og i øjeblikket bruger dambrugerne først og fremmest formalin imod den. Forbruget ligger på omkring 400.000 liter formalin om året.

Dambrugserhvervet har for længst erkendt, at det er uholdbart at bruge formalin i så store mængder, for stoffet er både kræft- og allergifremkaldende, og det kræver dispensation fra Miljø- og Fødevareministeren at bruge det.

Arbejdsmiljølovgivningen foreskriver desuden, at formalin skal erstattes af mindre farlige alternativer, hvis det er muligt, og derfor vurderer folkene bag projektet BIOKOS, at der er særdeles gode udsigter til, at det nye produkt bliver en succes.

Konkurrencedygtigt alternativ

”Det er et alvorligt problem, at dambrugene anvender så enorme mængder af et meget giftigt stof. Formalin er egentlig ikke miljøskadeligt, men det store forbrug er meget belastende for dem, der skal arbejde med stoffet, og sikkerhedsforanstaltningerne koster dambrugene dyrt,” forklarer Jørgen Hansen.

Han ser derfor meget store perspektiver i at finde et miljøvenligt og virksomt alternativ:

”Med et effektivt og miljøvenligt alternativ til formalin, tror vi på, at dambrugene i Danmark vil kunne hæve produktiviteten med fem procent, og det kunne med den nuværende ørredproduktion føre til et øget provenu i sektoren på omkring 45 millioner kroner. I projektet vi vil udvikle metoder til masseproduktion af det nye stof, som vi kalder BIOKOS, og hvis det lykkes, vil det ikke alene være langt mere sikkert og skånsomt end formalin, men også prismæssigt konkurrencedygtigt," siger han.

Testes for miljøeffekter

Bakterien Pseudomonas H6, som skal komme dambrugerne til undsætning, er blevet opdaget af hollandske forskere, og det er professor Kurt Bachmann fra Københavns Universitet, som har testet det stof, den producerer, og dokumenteret, at det virker mod Fiskedræber.

Det virksomme stof er et lipopeptid – et ”fedtprotein”. Det er en såkaldt surfaktant, et overfladeaktivt stof, der i løbet af få minutter fra det er kommet i vandet, ødelægger parasitterne.

Nu skal GUDP-projektets deltagere fra Københavns Universitet lave miljøstudier og teste, at det ikke er giftigt for hverken krebsdyr, blågrønalger, vandplanter eller fisk i noget livsstadie.

”Der vil altid være en risiko for, at sådan et stof slår andre organismer ihjel, og man er især bange for, at det vil gå ud over krebsdyr, men vi har dog allerede gode indikationer for, at det ikke vil være tilfældet,” siger Jørgen Hansen.

Første projekt for Sundew

GUDP-projektet BIOKOS er et samarbejde mellem forskere ved Københavns Universitet og DTU, brancheorganisationen Dansk Akvakultur og start-up-virksomheden Sundew, som Jørgen Hansen er medejer af. Sundew er stiftet af fire forskere med en fælles fortid i biotekfirmaet Evolva og lang erfaring i at lave værdifulde stoffer ved hjælp af mikrober.

Firmaet specialiserer sig i udvikling af biologiske produkter til vandbårne sygdomme og skadevoldere, og BIOKOS er Sundews første store satsning:

”Vi er allerede kommet godt fra start og er sammen med DTU i gang med at udvikle en metode til at oprense lipo-peptidet. Derfra er næste skridt at opskalere produktionen og producere et pulver, som kan anvendes i dambrugene,” siger Jørgen Hansen.

Fakta

Projekttitel

BIOKOS - Biologisk kontrol af hudsnyltere i ferskvandsfisk

Projektdeltagere

Sundew Aps, Københavns Universitet - SUND, Dansk Akvakultur, DTU Bioengineering

Projektperiode

Januar 2020 til december 2022

Bevilget beløb

5.807.250 kroner