LED-lys i farver skal forbedre kyllingers trivsel

2019

Kyllinger er meget følsomme over for lys, og belysningen i stalden har stor betydning for deres vækst og velfærd. GUDP støtter derfor test af ny LED belysning til slagtekyllinger med godt 700.000 kr.

En kylling er fra naturens hånd tilpasset et liv udendørs i vekslende naturligt lys, som varierer gennem døgnet i intensitet og farvesammensætning. Lyset påvirker både kyllingernes adfærd og hormonbalancer, og det kunstige, hvide lys, som bliver brugt i kyllingestalde i dag, mangler nogle af de vigtige elementer, der kendetegner naturligt lys.

Derfor har det lille start-up firma LED Livestock udviklet en særlig LED-belysning til kyllinger, som imiterer naturligt lys. Belysningssystemet er allerede udviklet, og med en støtte på godt 700.000 kr. fra GUDP vil LED Livestock nu teste det i kyllingestalde. Det sker i samarbejde med SEGES, som dog ikke er partner i projektet:

”Det nye ved vores belysningssystem er, at det både er dynamisk og indirekte. Begge dele er gavnligt for kyllingernes velfærd, og vi forventer, at det vil give bedre foderudnyttelse og vækst, mindre stress, færre trædepude- og hasesvidninger og færre benskader,” siger projektleder og direktør i firmaet Rasmus Alexandersen Poulsen og fortsætter:

”Desuden bruger vi en patenteret, dansk LED-teknologi fra firmaet LED iBond, hvor lamperne er opbygget i en unik sandwichstruktur, der giver en markant længere levetid på grund af ekstra høj varmeafledning fra dioderne. Det er i høj grad relevant i de varme kyllingestalde.”

Rødt og blåt lys virker ikke ens

I naturen er lyset forskelligt om morgen, om dagen og om aftenen, og dyrenes adfærd bliver påvirket af lysets farvesammensætning. Derfor kan LED Livestocks belysningssystem regulere lysets farvesammensætning. Man kan simulere solopgang og solnedgang ved at indfase rødt lyst og udfase det blå, mens man simulerer dagslys med blåt og grønt lys:

”Når man kan regulere lysets farvesammensætning, får man mulighed for at regulere adfærden, og på den måde bliver lyset et værktøj til at styre og optimere produktionen. Man ved fra adfærdsforskningen, at mere rødt lys giver en mindre aggressiv adfærd. Blåt lys gør til gengæld kyllingerne mere aktive. De spiser mere, udnytter foderet bedre og øger tilvæksten med op til seks procent. De bevæger sig også mere, så de styrker ben og muskulatur. Grønt lys giver muligvis også en højere foderudnyttelse," forklarer Rasmus Alexandersen Poulsen.

Projektet gennemfører derfor forsøg, som tester effekterne af både blåt, rødt og grønt lys.

Bedre fordeling med indirekte lys

LED Livestocks belysning er ikke kun dynamisk, men også indirekte. Lamperne lyser op mod en bagskærm, hvorfra lyset bliver reflekteret jævnt ud i stalden. I de fleste andre systemer lyser dioderne direkte ned i gulvet, og det giver en mere ujævn lysintensitet i rummet:

”Hvis lyset er ujævnt, fordeler kyllingerne sig også ujævnt. Derved opstår der nemt kolde og fugtige områder i stalden, og områder med alt for mange kyllinger. Med vores belysning fordeler de sig jævnt, strøelsen bliver udnyttet optimalt, og der bliver ikke så nemt problemer med ammoniak og svidninger,”  siger projektlederen.

Potentiale i andre sektorer

LED Livestock har allerede udviklet lamperne og it-systemet, som skal styre lyset og dets sammensætning:

”Men vi ved ikke endnu, hvad den helt ideelle belysning er. Det håber vi at komme et skridt nærmere igennem forsøgene i projektet,” siger Rasmus Alexandersen Poulsen.

Han vurderer, at det nye belysningssystem vil være interessant for størstedelen af slagtekyllingeproducenterne både til konventionelle og til langsomt voksende kyllinger. Senere kan der være et markedspotentiale hos producenter med æglæggere og økohøns og eventuelt også i andre typer dyrehold som for eksempel fiskeopdræt.

Fakta

Projekttitel

Udvikling og test af ny vækst- og dyrevelfærdsfremmende LED lampe til slagtekyllinger

Projektdeltagere

LED Livestock ApS

Projektperiode

November 2019 til december 2020

Bevilget beløb

728.153 kroner