Bakterier kan producere klimavenligt protein på basis af metan

2019

Proteinfoder til svin og fisk kan produceres af metanotrofe bakterier i fermenteringstanke uden at beslaglægge landbrugsjord og med et langt mindre klimaaftryk end soja.

Landbruget efterspørger protein, som kan erstatte soja og fiskemel i dyrefoder, og det GUDP-støttede projekt SUPIAF har et nyt bud på et alternativ.

Projektet vil videreudvikle et proteinfoder, Uniprotein, som bliver produceret ved hjælp af bakterier, der lever af metan. Både naturgas og biogas kan bruges som kilde til metan i processen. Produktionen foregår i fementeringstanke og lægger således ikke beslag på landbrugsjord. 

Bakterier gør arbejdet

”Vi bruger bakterier fra ferskvandssøer, som lever af den metangas, der udvikles, når døde planter og dyr nedbrydes i søen. Ved deres hjælp har vi udviklet et proteinfoder, Uniprotein, der er et bæredygtigt alternativ til eksempelvis importeret soja,” forklarer SUPIAF´s projektleder Michael Jensen fra virksomheden Unibio.

Unibio har arbejdet med udvikling af metoden gennem en årræke og åbnede i 2016 det første demonstrations-produktionsanlæg, hvor de metanotrofe bakterier producerer protein til foder. Projektet SUPIAF skal videreudvikle produktet og gøre det klart til marked.

CO2-udslippet reduceres til en femtedel

Uniprotein ligner fiskemel, når det gælder aminosyresammensætning, men har et langt mindre klimaaftryk bl.a. fordi det bliver produceret i fermenteringstanke.

Ved at erstatte det importerede proteinfoder med det nye produkt, vil det derfor være muligt at reducere landbrugets CO₂-udledning væsentligt:

”I Danmark importerer vi hvert år tonsvis af soja og fiskemel til vores landbrug, og det har desværre en stor negativ klimapåvirkning. Udledningen af CO2 fra produktion af vores proteinfoder er kun en femtedel af udledningen fra de proteinkilder, vi vil erstatte,” siger Michael Jensen.

Projektet er et samarbejde mellem Unibio, DTU Aqua, Århus Universitet, BioMar og Danish Agro. GUDP støtter udviklingsarbejdet med 9,5 mio. kr.

Fakta

Projekttitel

SUPIAF

Projektdeltagere

Unibio, DTU Aqua, Aarhus Universitet, BioMar, Danish Agro

Projektperiode

Juli 2019 til juni 2022

Bevilget beløb

9.487.277 kroner