Mindre ammoniak, metan og lugt fra nyt gyllesystem

2019

GUDP-projektet SOWEMIS vil udvikle et stald- og gyllesystem til løsgående, diegivende søer med høj dyrevelfærd og lav fordampning af ammoniak, metan og lugt

Danmark skal ifølge EU’s NEC-direktiv reducere udledningen af ammoniak med 24 procent, og for at opnå dette mål er det blandt andet nødvendigt at udvikle staldsystemer med lav ammoniakfordampning.

Det GUDP-støttede projekt SOWEMIS vil tage udfordringen op og udvikle et nyt stald- og gyllesystem med farestier til løsgående diegivende søer, der har væsentlig lavere fordampning af både ammoniak, metan og lugt end de kendte staldsystemer. Samtidig vil det nye system sikre høj dyrevelfærd for søerne og bedre indeklima for medarbejderne i stalden.

Projektet vil desuden skabe ny viden om, hvordan designet af farestier og gyllekummerne under dem påvirker fordampningen og om, hvilke materialer, man skal bruge til for at sikre, at gødningen ikke klæber til overfladerne.

Mere staldplads øger udledningen

For at øge dyrevelfærden har flere svineproducenter ændret deres stalde, så diegivende søer er løsgående. Søerne nyder godt af større bevægelsesfrihed, men den øgede plads betyder samtidig større fordampning af ammoniak:

”Udfordringen er, at jo mere plads søerne får, jo større er overfladen på gyllen under stierne, og dermed også den overflade, ammoniakken kan fordampe fra,” forklarer projektleder for SOWEMIS seniorrådgiver Michael Jørgen Hansen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Punktudsugning fjerner forurenet luft

Projektet SOWEMIS vil derfor udvikle et stisystem med delvist fast gulv. Stierne skal udformes, så søerne bliver motiverede for kun at besørge, hvor der er spalter, og under spaltegulvet skal gyllekummen have en meget lille overflade og punktudsugning. Punktudsugningen vil opsamle størstedelen af fordampningen fra stalden og dermed forbedre indeklimaet markant:

”Det nye stald- og gyllesystem bliver ikke alene til gavn for miljøet og for dyrevelfærden. Det vil også være til gavn for de mennesker, som arbejder i stalden, fordi der blandt andet vil være mindre ammoniak i staldluften, ” siger Michael Jørgen Hansen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Seks millioner fra GUDP

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet i SOWEMIS med 6,5 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet – Institut for Ingeniørvidenskab, Space Systems ApS, Jyden Bur A/S og Landbrug & Fødevarer, SEGES Svineproduktion.

Fakta

Projekttitel

SOWEMIS

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, Space Systems ApS, Jyden Bur A/S, SEGES (Landbrug og Fødevarer)

Projektperiode

Oktober 2019 til september 2023

Bevilget beløb

6.487.751 kroner