GUDP-projekt vil frygtet fiskevirus til livs i dambrug

2019

Danske ørreddambrug kan formentlig undgå tre ud af fire infektioner med den frygtede fiskevirus PRV-3 ved at bruge en diagnosemetode, som bliver udviklet i GUDP-projektet PRVent.

Mere end halvdelen af alle miljøvenlige dambrug i Danmark er inficeret med virussen PRV-3. Det fører til alvorlig sygdom i dambrugene og koster hvert år producenterne tab af tonsvis af regnbueørreder.

Den frygtede fiskesygdom bremser desuden udbredelsen af bæredygtige produktionssystemer med recirkulering af vandet, fordi smitten lettere bliver spredt, når vandet bliver genbrugt.

Men nu er der håb forude for fisk og dambrugere: En ny diagnosemetode vil formentlig betyde at tre ud af fire infektioner med PRV-3 kan undgås, og det vil fremme en bæredygtig udvikling i dambrugserhvervet:

”Det vil gøre en stor forskel, hvis fiskeopdrætterne bliver i stand til at sætte hurtigt og effektivt ind over for sygdommen, inden den spreder sig,” siger projektlederen professor Niels Jørgen Olesen fra Institut for Akvatiske Ressourcer ved DTU Aqua.

Han står i spidsen for projektet PRVent, som får et tilskud på knap syv millioner kroner fra GUDP. Projektet vil dels udvikle diagnosemetoden, dels teste en ny fodertype, som muligvis også kan være med til at forebygge virusinfektionerne.

Utilsigtet effekt af recirkulering

PRV3-virussen er blevet udbredt i Danmark, fordi dambrugene i stor stil er begyndt at recirkulere vandet i de såkaldte RAS-systemer. Det har reduceret vandforbruget og udledningen af næringsstoffer, men har haft sygdomsspredning som en uheldig sideeffekt:

”PRV-3 er meget udbredt i de danske dambrug, der benytter RAS-produktionssystemerne. Der er derfor opstået et akut behov for at klarlægge udbredelsen og de sygdomsfremkaldende faktorer, så vi kan forebygge og bekæmpe sygdommen mere effektivt,” forklarer Niels Jørgen Olesen. 

PRV-3 virus blev for første gang konstateret i et dansk dambrug i 2017 og er siden fundet i 36 ud af 60 undersøgte dambrug, hvoraf mange benytter RAS-systemer.

Nyt foder kan være en del af løsningen

Når regnbueørreder bliver inficeret med PRV-3, får de nedsat hjertefunktion og blodmangel. Det betyder nedsat blodcirkulation, færre røde blodlegemer og mindre ilt til fiskenes indre organer, som dermed kan tage skade. Samtidig bliver fiskene mere modtagelige for andre infektioner, som de normalt vil være modstandsdygtige for.

Ud over den nye diagnosemetode vil projektet også se på alternativt foder til fiskene:

”Vi vil undersøge, om specialfoder kan være med til helt at forebygge infektionerne. Vi ved, at man i norske laksebestande har haft held med at forebygge sygdommen HSMI, der forårsages af PRV-1, et søstervirus til PRV-3, ved at bruge bestemte typer specialfoder,” siger professor Niels Jørgen Olesen fra Institut for Akvatiske Ressourcer ved DTU Aqua.

Projektet vil vise, om noget tilsvarende er muligt for PRV-3 infektion.

”Ved at forebygge PRV-3 infektion håber vi desuden at kunne undgå misfarvninger af ørred filletter. Misfarvning er nemlig et udbredt problem i produktionen af store regnbueørreder, som vi har mistanke om skyldes PRV-3 infektion,” Niels Jørgen Olesen.

Projektet PRVent er et samarbejde mellem DTU Aqua, Dansk Akvakultur, AquaPri, TC Fishvet, Simon B. Madsen, Løvlund ApS, Biomar og AquaCircle.

PV3 er en forkortelse for Piscine Orthoreovirus 3

Fakta

Projekttitel

PRVent

Projektdeltagere

DTU Aqua, Dansk Akvakultur, AquaPri, TC Fishvet, dyrlælge Simon B. Madsen, Løvlund ApS, Biomar, AquaCircle

Projektperiode

Juli 2019 til juni 2023

Bevilget beløb

6.716.290 kroner