Netværk vil samle viden for at lette dyrkning af øko-juletræer

2019

Et nyt GUDP-støttet netværk vil kortlægge de forhold, som gør det svært at øge produktionen af økologiske juletræer i Danmark.

Langt hovedparten af de juletræer, som bliver tændt i danske hjem den 24. december er dyrket konventionelt, men efterspørgslen på økologiske juletræer er stigende i både ind- og uland. Alligevel vokser det økologiske juletræsareal i Danmark stort set ikke. Det har ligget på omkring 1,5 pct. af det samlede juletræsareal i en årrække, fordi de økologiske producenter har en række dyrknings- og lovgivningsmæssige udfordringer, som er svære at overvinde.

Derfor vil et nyt GUDP-støttet netværk af interessenter forsøge at afdække problemerne og finde nye løsninger. Netværket består af brancheorganisationen Danske Juletræer, certificeringsvirksomheden IntroCert, forskere fra Københavns og Aarhus Universitet og en række repræsentanter for juletræsbranchen.

Ukrudt kvæler øko-træerne

Det største dyrkningsmæssige problem i økologisk juletræsproduktion er ukrudt. Kemiske sprøjtemider er forbudt for økologer, og producenterne er derfor nødt til at bruge andre metoder til at holde ukrudtet nede:

"Til bekæmpelse af ukrudt kan man bruge mekanisk bekæmpelse med ukrudtsharver og radrensere, der minder om dem, man bruger i landbruget. For at opnå et tilfredsstillende resultat skal der dog mange overkørsler til. Da mange økologiske producenter er relativt små kan man også bruge en-rækkede maskiner a la havefræsere, hvor man går række op og række ned, men metoden er svær at opskalere", siger Claus Jerram Christensen, som er direktør for brancheforeningen Danske Juletræer og projektleder for GUDP-netværksprojektet.

Derfor håber projektlederen, at netværket vil kunne pege på andre mekaniske løsninger, som kan gøre det muligt at få en rentable produktion af økologiske juletræer i større skala i Danmark. 

Stramme danske regler

Barriererne ligger imidlertid ikke kun i selve dyrkningen, men også i lovgivningen. Juletræer er en stor eksportartikel, og 90 pct. af den danske juletræsproduktionen går til eksport. Derfor er det problematisk for de danske producenter, hvis eksportlandene har lempeligere regler for økologisk juletræsproduktion end vi har, forklarer Claus Jerram Christensen.

Netværksprojektet vil derfor identificere de lovgivningsmæssige barrierer, og undersøge, om de danske regler kan tilpasses, så de danske producenter får lige konkurrencevilkår:

"Der er et juridisk ben i projektet, hvor vi kigger på de danske økologiregler, som er strammere end i andre lande. EU´s regler kræver tre års omlægning, før en juletræsbeplantning kan godkendes som økologisk, men i Danmark skal træet være økologisk lige fra frøstadiet for at blive godkendt. Dermed er vi nogenlunde 12 år bagud allerede fra start i forhold til Tyskland, hvor man ikke har den regel", fortæller han.

Det nye netværk skal gennemføre sit kortlægningsarbejde i løbet af et år og har fået tilsagn om 270.000 kr. til netværksarbejdet.

Fakta

Projekttitel

Netværk - Nemme økologiske juletræer 

Projektdeltagere

Danske Juletræer, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IntroCert 

Projektperiode

Januar 2019 til december 2019 

Bevilget beløb

270.000 kroner