Nyt mælkeprodukt skal styrke ældres hukommelse

2019

GUDP-projektet DAIRY-SMART vil udvikle en ingrediens til fødevarer med stoffet sphingomyelin fra mælk, som måske kan styrke hukommelsen hos demente.

Inddampet mælk indeholder stoffer, som har vist sig at forbedre hjerneudviklingen hos spædbørn og styrke hukommelsen hos ældre. Meget tyder på, det er fedtstoffet sphingomyelin, som er årsag til de positive effekter, og den viden vil Arla Food Ingredients nu bruge i et udviklingsprojekt i samarbejde med forskere fra tre universiteter og Rigshospitalet.

Projektet vil ved hjælp af en filtreringsproces forsøge at udskille den såkaldt sphingomyelin-phospholipid-fraktion fra mælken og bruge den som ingrediens i fødevarer. Målet er at udvikle en fødevareingrediens til yoghurt, mælkedrikke eller energibarer, som kan forebygge hukommelsessvigt hos ældre.

Ingrediens under udvikling

Den nye fødevareingrediens skal fremstilles af økologisk mælk ved hjælp af en særligt klimavenlig teknologi, og derfor støtter Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsfond, GUDP, projektet med godt otte mio. kr:

"I første omgang drejer vores indsats sig om at udvikle selve ingrediensen. Derefter skal vi i samarbejde med forskere ved universiteterne i Odense, København og Aarhus og på Rigshospitalet skaffe evidens for en fysiologisk effekt. Vi vil finde ud af, hvordan sphingomyelin optages og fordøjes, og hvordan bestemte byggesten bliver tilgængelig for hjernen. Når vi har de data, vil vi undersøge effekten i kliniske studier," siger Marie Stampe Ostenfeld, der er Ph.D., og seniormanager hos Arla Foods Ingredients.

Sphingomyelin mod demens

Projektet indebærer et omfattende dokumentationsarbejde, som bliver ledet af Christer Ejsing, Lektor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet:

"Vi vil undersøge, om der reelt er en årsagssammenhæng mellem indholdet af sphingomyelin i kosten og mængden af sphingomyelin i hjernen. Der findes studier, som indikerer, at hvis man spiser fødevarer, som indeholder sphingomyelin, har man nedsat tilbøjelighed til at udvikle demenssygdomme. Vi ved dog ikke, hvordan det foregår på det molekylære niveau, og det håber vi at kunne finde ud af ved hjælp af nye avancerede teknikker," siger hun.

Kost som forebyggelse

DAIRY-SMART kan ses som en del af en nyere tendens i samfundet, hvor funktionelle fødevarer bliver brugt forebyggende som supplement til medicinsk behandling, påpeger Marie Stampe Ostenfeld fra Arla Food Ingredients:

"Vi ser for tiden, at der på nogle områder sker en opblødning mellem brancherne. Dette projekt spiller ind i tendensen ved at tænke ernæring ind som en slags præventiv behandling fremfor kun at fokusere på pharma-behandling," siger Christer Ejsing. 

Der ligger dog et meget stort arbejde i at udvikle og teste produktet, og projektpartnerne forventer derfor at der vil gå omkring otte år, før det færdigudvikle produkt er klar til markedet.

Fakta

Projekttitel

Mælke-afledt sphingomyelin til hukommelsessvigt hos ældre (Dairy sphingomylin against ageassociated cognitive decline) DAIRY-SMART

Projektdeltagere

Arla Food Ingredients, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Rigshospitalet

Projektperiode

Juni 2019 til december 2022

Bevilget beløb

8.376.755 kroner