Mekanisk alternativ til kemisk nedvisning på vej til kartoffelavlerne

2019

Maskinfirmaet Johs. Mertz vil importere og videreudvikle en maskine, som kan blive et mekanisk alternativ til kemiske nedvisningsmidler som Reglone. Den mekaniske metode er både billigere og mere miljøvenlig end pesticiderne. Projektet støttes af GUDP.

Et nyt GUDP-projekt får tilskud til at importere og videreudvikle en hollandsk maskine, som kan underskære og aftoppe kartofler, så væksten stopper på det rigtige tidspunkt og risikoen for svampesygdomme bliver minimeret.

Maskinen kan være med til at løse den udfordring, kartoffelavlerne står over for i og med Diquat - aktivstoffet i det mest udbredte kemiske nedvisningsmiddel Reglone -  er belvet forbudt i hele EU fra februar 2020:

”Ligesom når man bruger Reglone, stopper denne proces kartoflernes vækst og sænker risikoen for sygdomsangreb. Maskinen er stadig under udvikling, men potentialet er rigtig stort. Vi planlægger allerede de første test i både Danmark og Sverige,” forklarer Kurt Ødegaard, produktspecialist i maskinfirmaet Johs. Mertz, som står bag projektet.

88 tons sprøjtemidler kan spares

På landsplan bliver der dyrket cirka 47.000 hektar kartofler i Danmark (2017), og kartofler er den af landbrugets hovedafgrøder, som har højeste behandlingshyppighed. Hvis den mekaniske behandling af toppene bliver udbredt til hele den danske kartoffelproduktion, forventer projektet, at pesticidforbruget kan reduceres med omkring 88 tons om året, svarende til 112.000 behandlinger.

En kendt problemstilling ved de mekaniske alternativer til kemisk nedvisning har tidligere været risikoen for, at kartoflerne blev fritlagt i processen. Hvis kartofler udsættes for lys, dannes stoffet Solanin, som ødelægger produktionen. Det bliver ikke et problem med den nye maskine:

”Det smarte ved den hollandske maskine er netop, at den gør det langt mere skånsomt og på en måde, der sikrer, at kartoflerne ikke blottes,” forklarer Kurt Ødegaard.

Når der er behov for at tilpasse maskinen til danske forhold skydes det, at der typisk er mange flere sten i de danske marker end i de hollandske, og at danske kartofler bliver dyrket på flere forskellige jordtyper end i Holland.

Billigere end kemisk nedvisning

Den nye maskine løser ikke alene et akut problem for landbruget og skåner naturen for en stor mængde pesticider, den kan også give landmændene betydelige økonomiske besparelser. Udgiften til den kemiske nedvisning ligger på 730 kr. per hektar, mens den mekaniske behandling anslås at koste 670 kr. per hektar.

Derudover forventes spildet at falde fra 17 til 12 procent, og det giver landmændene en yderligere besparelse på 804 kr. pr. hektar. Hvis den mekaniske metode erstattede al kemisk nedvisning af kartofler i Danmark, ville den samlede besparelse således bliver 37,3 mio. kr. om året på landsplan.

Samarbejde med landsforsøgene

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 738.750 kr.

Projektet drives af maskinfirmaet Johs. Mertz A/S, som vil stå for import og udvikling af maskinen, og udviklingsarbejdet foregår i et tæt samarbejde med udvalgte kartoffelproducenter i Danmark, SEGES (Landbrug & Fødevarer) og brancheorganisationen Danske Kartofler. Maskinen forventes færdigudviklet i 2021.

Kartoffel-projektet indgår i landsforsøgene for kartofler og understøtter Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider, Pesticidstrategi 2017-2021.

Fakta

Projekttitel

Kartoffel-produktion uden brug af kemiske nedvisningsmidler

Projektdeltagere

Johs. Mertz A/S

Projektperiode

Maj 2019 til december 2021

Bevilget beløb

738.750 kroner