Ny teknologi vil reducere havbrugs udledning af næringsstoffer

2019

Foder med mindre fosfor og net til at opsamle fiskenes ekskrementer skal gøre danske havbrug mere miljøvenlige og forbedre deres omdømme. Foder og net bliver udviklet i GUDP-projektet Hav-Tek.

Produktionen af spisefisk til havs bliver ofte kritiseret for at belaste miljøet med store udledninger af kvælstof og fosfor. Derfor vil GUDP-projektet Hav-Tek udvikle en ny type fiskefoder med fosfor, som fiskene bedre kan udnytte, så spildet bliver mindre.

Samtidigt vil projektet undersøge, om det er muligt at opsamle fiskenes fækalier i net under burene. Målet er at forbedre havbrugenes miljøeffektivitet, så man kan øge produktionen uden at belaste miljøet yderligere.

Mindre fosfor og fast afføring

”Vi har i mange år arbejdet på at udvikle produktionen, så vi kan producere mest muligt spisefisk med mindst mulig udledning af næringsstoffer. I dag udgør fosfor ca. 0,8 procent af fiskefoderet i dansk havbrug, og vi håber, at vi kan reducere indholdet af fosfor yderligere ved at gøre det mere tilgængeligt, så fiskene kan optage mere, og en mindre andel ender i ekskrementerne. Vi vil gøre det, uden at gå på kompromis med dyrevelfærden og fiskenes spisekvalitet,” siger Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent hos Dansk Akvakultur.

Vil forbedre havbrugs omdømme

Projektpartnerne bag Hav-Tek håber samtidig, at udviklingsarbejdet kan forbedre havbrugenes omdømme:

”I Danmark er akvakultursektoren teknologisk langt fremme, og det vil vi gerne blive ved med at være. Vi forventer at kunne øge produktionen uden at øge udledningen af næringsstoffer ved at udvikle denne nye type foder og ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at lave et opsamlingsnet til fækalier,” siger Lisbeth Jess Plesner.

Hun håber desuden, at projektet vil vise sig at have et stort økonomisk potentiale, og at der vil være efterspørgsel på det nye foder i både Danmark, Finland og Sverige.

I de nordiske lande er der generelt stor interesse for at gøre produktionen af fødevarer mere klima- og miljøvenlig, og derfor vil der formentlig være gode eksportmuligheder.

Hav-Tek er et samarbejde mellem brancheorganisationen Dansk Akvakultur, DTU og virksomhederne Biomar, Hvalpsund Net og AquaPri A/S. GUDP støtter udviklingsarbejdet med 4,1 mio. kr.

Fakta

Projekttitel

Hav-tek

Projektdeltagere

AquaPri A/S, DTU Aqua, sektion for akvakultur, DTU Mekanik, Biomar, Dansk Akvakultur, Hvalpsund Net

Projektperiode

Juli 2019 til december 2021

Bevilget beløb

4.127.285 kroner