Gartnerier kan udnytte fosfor langt bedre

2019

Efterafgrøder og nye måder at give gødning på skal sikre mere fosfor til grønsagsafgrøder trods restriktivt loft over, hvor meget fosfor, man må udbringe per hektar.

I 2017 lagde en ny udgave af Husdyrgødningsbekendtgørelsen et restriktivt loft over, hvor meget fosfor landmænd og gartnere må give afgrøderne. Det er nu højst tilladt at tilføre 30 kg fosfor pr. hektar, selv om mange grønsager har brug for mere, for at vokse optimalt.

Fosforloft har ført til en stor interessere for at forbedre planternes evne til at udnytte fosfor og for metoder, som kan frigøre noget af den fosfor, som allerede er bundet i jorden.

GUDP-projektet FOSFOR arbejder med begge dele og har som mål at skaffe ny viden til grønsagsavlerne.

Efterafgrøder og nye gødningsstrategier

Ved at dyrke efterafgrøder, der er særligt gode til at optage fosfor, forventer projektet, at kunne sikre bedre gødningsforsyning til den efterfølgende grønsagsafgrøde:

”Der er bundet en store mængde fosfor i jorden, og vi vil blandt andet undersøge, hvordan man ved brug af efterafgrøder, kan få frigjort noget af den og gjort den tilgængelig”, forklarer Jørn Nygaard Sørensen, der er projektleder og seniorforsker ved Aarhus Universitet.

I projektet vil grønsagsproducenter og forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet desuden samarbejde om en række forsøg med efterafgrøder og gødskningsstrategier:

”Ud over at undersøge forskellige efterafgrøder vil vi forsøge at anvende placeret gødning og afprøve forskellige gødningstyper” siger Jørn Nygaard Sørensen.

Mindre fosfor - samme udbytte

”Vi undersøger jorden og måler fosforindholdet før og efter i løbet af sæsonen. Derefter måler vi udbyttet ved de forskellige behandlinger, og undersøger hvor meget fosfor afgrøderne optager under forskellige forhold”, forklarer Jørn Nygaard Sørensen.

Projektdeltagerne håber på, at kunne vise, man kan få samme udbytte med mindre fosfor og dermed også opnå en økonomisk fordel.

Ud over Aarhus Universitet og en række forskellige gartnerier, deltager organisationen Dansk Gartneri og HortiAdvice, som står for rådgivningen til producenterne. Endelig bidrager gødningsfirmaet Yara Danmark med viden, erfaring og gødningsprodukter.

Projektet løber frem til udgangen af 2022, og bliver afsluttet med en præsentation af projektets forsøgsresultater.

Fakta

Projekttitel

FOSFOR

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Dansk Gartneri, HortiAdvice, Yara Danmark, fire grønsagsproducenter

Projektperiode

Januar 2019 til december 2022

Bevilget beløb

3.780.473 kroner