Udtræk af roer kan bruges i stedet for zink mod smågrisediarré

2019

Produktionen af et nyt, miljøvenligt tilskudsfoder, som virker mod smågrisediarré, skal opskaleres og gøres klar til markedet med støtte fra GUDP.

En ny type tilskudsfoder lavet af sukkerroer kan forebygge diarré hos smågrise. Det har et projektet støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram dokumenteret. Nu har GUDP bevillinget med midler til opfølgning af de gode resultater, så det nye tilskudsfoder kan blive produceret i større skala og gjort tilgængeligt på markedet fra slutningen af 2021.

I anden projektfase skal foderproduktet desuden færdigudvikles og tilpasses forskellige vådfodersystemer hos fire svineproducenter.

Alternativ til zink

Det nye tilskudsfoder af roer indeholder pektin, forskellige sukkerarter og fibre. Det har vist sig at kunne forebygge diarré hos smågrise i forbindelse med fravænning, hvor grisene tit er stressede over at blive taget fra soen og over at få fast foder i stedet for modermælk.

I dag behandler man i nogle tilfælde smågrisediarré med antibiotika, og man tilsætter ofte zink til foderet for at forebygge diarré. Zink er imidlertid et miljøproblem, når det havner i gyllen og bliver spredt ud på landbrugsjorden, og EU-kommissionen har forbudt brugen af medicinsk zink fra 2022.

Det haster derfor med at finde alternativer til zink, og det nye produkt ser ud til at kunne blive en del af løsningen. Lovende staldforsøg i projektets første fase har nemlig dokumenteret, at det både kan reducere forbruget af zink og af antibiotika. 

Testes i forskellige miljøer

De fire svinegårde, som medvirker i Fase II, har forskellige fodringssystemer, og det er vigtigt for afprøvningen af foderet, understreger Tomas Sander Poulsen, som leder projektets anden fase:

"Vi forventer, at de forskellige staldmiljøer vil give os data nok til at vurdere, hvordan produktet virker i alle de stalde, som er repræsentative for markedet og hvordan, det fungerer i forskellige vådfodersystemer. Derfor har vi denne gang også forskellige leverandører af staldsystemer med i projektet. De skal være med til at sikre, at vores vådfoder bliver doseret optimalt til den enkelte gris uanset staldsystemet. I den første fase viste vores analyser nemlig, at netop doseringen er utrolig vigtig i forhold til at få effekt af produktet," siger projektleder Tomas Sander Poulsen.

Opskalering af anlægget

For at imødekomme en øget efterspørgsel på det nye produkt, vil projektet i Fase II opskalere pilotanlægget til et egentligt demonstrationsanlæg:

 "Det er nødvendigt, hvis vi skal have en effektiv produktion af foder i de mængder, som kræves til de planlagte storskalaforsøg i de forskellige staldsystemer," understreger Tomas Sander Poulsen.

 Projektet er et samarbejde mellem Copenhagen BioEngeneering, DTU Innochem, samt de fire svineproducenter i SKIOLD A/S, Agrisys, Big Dutchman og WEDA.

Fakta

Projekttitel

Fase 2 - Udvikling og test af miljøvenligt middel fra roer til forebyggelse af smågrise diarre 

Projektdeltagere

Copenhagen BioEngeneering, DTU Innochem, SKIOLD A/S, Agrisys, Big Dutchman, WEDA 

Projektperiode

Januar 2019 til december 2022 

Bevilget beløb

3.415.550 kroner