Termografisk overvågning kan redde tusindvis af pattegrise

2019

En ny type overvågningskamera fra it-firmaet FarrowTech kan ved hjælp af termografisk teknik overvåge søer, mens de får grise, så de får hjælp i tide.

En ny type overvågningskamera fra it-firmaet FarrowTech kan ved hjælp af termografisk teknik overvåge søer, mens de får grise, så de får hjælp i tide. Teknikken vil hvert år kunne redde tusindvis af nyfødte grise.

Mere end hver femte gris, som kommer til verden i danske stalde, dør under fødslen eller kort efter. I gennemsnit mister en so fire grise af hvert kuld, men mange pattegrise kunne reddes, hvis soen i tide fik hjælp til faringen.

Derfor udvikler it-firmaet FarrowTech med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, et nyt, automatisk overvågningssystem med termografiske kameraer, som kan registrere, hvornår grisene fødes, og hvornår der er brug for hjælp.

Besked på smartphone

Staldmedarbejderne får automatisk besked på deres smartphone eller via en skærm i stalden, hvis der bliver registreret problemer, så de hurtigt kan komme soen til undsætning. Den nye teknologi bliver afprøvet i fire svinebesætninger i samarbejde med SEGES (Landbrug & Fødevarer):

"Vi har allerede prototyperne, og de bliver nu testet på de fire gårde, så vi kan finde ud af, hvad det er, folk i stalden gerne vil registrere, og hvordan systemet kan sættes op hurtigt og enkelt, så det er let for dem at bruge. Det er vigtigt, for at vi kan få lavet et rigtig godt produkt, der svarer til behovet, forklarer Morten Bo Lindholm Mikkelsen, som er projektleder og direktør hos FarrowTech.

Termografisk teknologi

Det er ikke let at se de nyfødte grise, fordi de tit er delvist skjult bag staldinventar eller andre gri-se, og man opdager dem derfor heller ikke nødvendigvis med et almindeligt overvågningskamera. Det særlige ved FarrowTechs system er imidlertid, at det bruger et termografisk kamera til overvågningen:

"Vi fandt ret hurtigt ud af, at der var en fordel i at bruge termografi og et kamera, der opfanger varmestråling, siger Morten Bo Lindholm Mikkelsen.

En nyfødt gris er varm, lige når den kommer ud af soen, og afkøler derefter hurtigt. Med den termografiske teknik registrer man overfladetemperaturen, og det gør det nemmere at opdage en nyfødt gris, og at adskille den fra grise, der er blot et halvt minut ældre.

Ved hjælp af en algo-ritme detekterer kameraet automatisk fødslen i videodata. Med den nye teknologi er det derfor muligt for landmanden og medarbejderne i stalden at følge med i faringerne, uden at være på pletten hver gang:

"Når den detaljerede overvågning sker automatisk, kan folk gå og lave alt muligt andet arbejde i stalden, og kun være til rådighed, når der lige præcis er en so, der har behov hjælp, forklarer Morten Bo Lindholm Mikkelsen.

Internationalt potentiale

FarrowTech forventer, at den nye overvågningsteknologi også kan blive en eksportsucces, når den er klar til markedet. Firmaet har fået patent på ideen i USA, og patentansøgning er under behand-ling i EU:

"Problemet er det samme i resten af verden, så der er jo et kæmpe marked", forklarer Morten Bo Lindholm Mikkelsen, der blandt andet kigger mod Tyskland, Holland og USA som potentielle fremtidige markeder.

Projektet løber over to år, og den første version af produktet forventes på markedet i løbet af 2019.

Fakta

Projekttitel

FarrowTech. Reduktion af pattegrise-dødeligheden med automatisk faringsovervågning

Projektdeltagere

FarrowTech, SEGES (Landbrug & Fødevarer), fire svineproducenter 

Projektperiode

Januar 2019 til december 2021 

Bevilget beløb

2.037.760 kroner