Intelligente kameraer skal opdage skimmelsvamp i Baby-Leaf salat

2019

Et nyt digitalt værktøj til billedgenkendelse skal gøre det muligt at spotte svampesygdom i Baby Leaf salat, før det er for sent. Dermed kan spildet reduceres med mindst 15 procent. GUDP støtter udviklingsarbejdet.

Baby Leaf-salat er en hurtigt voksende salatplante, som vinder hastigt frem i Danmark. Salaten kan dyrkes i op til seks kulturhold om året og sælges til høje priser. Den bliver dog let angrebet af skimmelsvamp, og det er en stor trussel mod produktionen.

I dag overvåger gartnerne selv for svampeangreb, men det er tidskrævende og ikke tilstrækkeligt effektivt. Resultatet er, at ca. 20 procent af den baby leaf-salat, som bliver sået, må kasseres, fordi den er ødelagt af skimmelsvamp.

Derfor vil det GUDP-støttede projekt, DIGIMON nu forbedre ressourceudnyttelsen ved hjælp af et intelligent kamera, som skal overvåge markerne og rapportere, så snart der er tegn på sygdomsangreb. På den måde bliver det muligt at sætte effektivt ind mod svampene for eksempel ved at nedpløje de inficerede dele af afgrøden, før angrebet når at sprede sig til hele marken.

Kamera erstatter gartnerens øje

DIGIMON-projektet vil båd udvikle et software-program til billedgenkendelse og et intelligent kamera, der kan placeres på de maskiner, som i forvejen bliver brugt i marken.

Projektleder Thomas Skovgaard Lund fra rådgivningstjeneste HortiAdvice har store forventninger til det nye værktøj:

”Ved hjælp af en effektiv monitoreringsmetode og ny kamerateknologi kan vi få de sygdomsramte afgrøder behandlet, høstet eller kasseret, inden sygdommen har spredt sig. Hvis ét smittet Baby Leaf havner i bakken, vil hele salatbakken være ubrugelig,” forklarer Thomas Skovgaard Lund og fortsætter:

”Kameraet bliver på den måde gartnerens nye øjne i marken, som dagligt vil spotte sygdomstegn langt mere effektivt end det menneskelige øje. Det vil spare gartnerne for enormt mange timer og ressourcer, og en større del af salaten havner på hylderne."

Klar til markedet i 2022

Partnerne bag DIGIMON forventer, at det nye overvågningsudstyr vil være klar til markedet i slutningen af 2022, og at det i løbet af det første kan sælges til ca. 50 producenter. Formentlig er der også gode muligheder for eksport.

Et lignende intelligent kamera er tidligere blevet brugt i kartoffelproduktion, og det vil også kunne benyttes til overvågning af andre afgrøder.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 2 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem HortiAdvice A/S, AgroIntelli og Yding Grønt.

Fakta

Projekttitel

DIGIMON – digital monitorering af sygdom i babyleafkulturer på friland

Projektdeltagere

HortiAdvice A/S, AgroIntelli, Yding Grønt

Projektperiode

Juli 2019 til december 2022

Bevilget beløb

2.082.600 kroner