Brødspild i industribagerier kan halveres med nyt screeningssystem

2019

Op mod halvdelen af brødspildet på de danske industribagerier kan formenligt undgås med et nyt screeningsystem, der tester melets bageegenskaber på bageriet, så produktionen kan tilpasses undervejs. GUDP støtter udviklingen.

Hvert år kasserer de danske industribagerier over fem procent af deres brødproduktion, inden den når ud på hylderne i supermarkedet.

Samtidig importeres store mængder korn til Danmark årligt. Korn, der ofte transporteres over lange distancer til stor belastning for klimaet.

Derfor udvikler projektet CerealSpot nu et nyt screeningsystem, der gør industribagerier i stand til at foretage straksmålinger af melets bagekvalitet. På baggrund af målingerne kan bagerierne hurtigt og effektivt vurdere kvaliteten af deres korn og mel og optimere produktionen undervejs, så bagekvaliteten øges, og brødspildet reduceres markant.

Screening direkte på bageriet

Med det nye system er industribagerierne i stand til at foretage en screening direkte på bageriet, der viser enzymkvaliteten i både råvarer og forarbejdet materiale.

På baggrund af screeningen kan bageriet tilpasse produktionen. Det sker ved at tilsætte enzymer og andre ingredienser, der øger kvaliteten i brødet, inden skaden er sket, og det færdigbagte brød må kasseres.

I dag tilsætter man allerede enzymer til brød, men med CerealSpot bliver det muligt at reagere hurtigere og tilsætte de rigtige enzymer i de rigtige mængder:

”Når industribagerierne bager brød, skal de ramme nogle meget små toleranceniveuer. Brødet skal have bestemte former og se ensartet ud. Det kan kun lade sig gøre, hvis hævningen er identisk i hvert eneste produktionsled. Der skal simpelthen gå meget lidt galt, før brøddet ikke lever op til kravene og ender med at blive kasseret. Derfor er det enormt vigtigt, at der er styr på processerne, og at man ved, hvordan enzymsammensætningen ser ud – og det hjælper CerealSpot med at sikre,” siger projekterleder Thomas Lacen-tra, der er direktør i virksomheden GlycoSpot.

Godt for både klima og økonomi

Med det nye screeningsystem kan industribagerierne både halvere brødspildet, øge res-sourceudnyttelsen og reducere mængden af importeret brødkorn. Og det er til gavn for både klimaet og økonomien:

”I dag importerer vi meget korn fra lande som Tyskland og Polen. Med vores screening kan industribagerne begrænse brødspildet. Det er både godt for klimaet og for økonomien på industribagerierne, som kan spare mange penge ved at optimere deres produktion,” siger Thomas Lacentra.

Det forventes, at screeningsystemet kan mindske importen af brødkorn og give industribagerierne en årlig besparelse på 41 mio. kr. på grund af mindre madspild og øget produktionsoptimering.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støt-ter udviklingsarbejdet i CerealSpot med 4,8 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem Lantmännen, GlycoSpot og Institut for Fødevareviden-skab på Københavns Universitet.

Fakta

Projekttitel

CerealSpot

Projektdeltagere

Glycospot Aps, KU Food, Lantmännen

Projektperiode

Juli 2019 til juni 2021

Bevilget beløb

4.807.045 kroner